วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

Live ชมสด เอไอเอสเพลย์ โตเกียวเกมส์ 2020

ตารางสรุปเหรียญ

gold
silver
bronze
รวม
1 จีน
3
0
1
4
2 อิตาลี
1
1
0
2
2 ญี่ปุ่น
1
1
0
2
4 เกาหลีใต้
1
0
2
3
5 เอกวาดอร์
1
0
0
1
5 ฮังการี
1
0
0
1
5 อิหร่าน
1
0
0
1
5 โคโซโว
1
0
0
1
5 ไทย
1
0
0
1
10 คณะโอลิมปิกแห่งรัสเซีย
0
1
1
2
5 ไทย
1
0
0
1
อัพเดทล่าสุด 20.10 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

โปรแกรมนักกีฬาไทย

24 กรกฎาคม
25 กรกฎาคม
26 กรกฎาคม
27 กรกฎาคม
28 กรกฎาคม
29 กรกฎาคม
30 กรกฎาคม
31 กรกฎาคม
1 สิงหาคม
2 สิงหาคม
3 สิงหาคม
4 สิงหาคม
5 สิงหาคม
6 สิงหาคม
7 สิงหาคม
07:40 น.
บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม D
08:30 น.
นวมินทร์ ดีน้อย - ศิวกร วงศ์พิณ เรือกรรเชียง 2 คนชาย พายคู่ รุ่นไลท์เวท
09:38 น.
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เทควันโด รุ่น 49 กก.หญิง
09:40 น.
จงกลพรรณ กิตติธรากุล - รวินดา ประจงใจ แบดมินตัน หญิงคู่ รอบแรก
09:48 น.
ใบสน มณีก้อน มวยสากล รุ่น 69 กก.หญิง
10:48 น.
รามณรงค์ เสวกวิหารี เทควันโด รุ่น 58 กก.ชาย
13:00 น.
อรวรรณ พาระนัง เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว
16:03 น.
ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี มวยสากล รุ่น 57 กก.ชาย
16:40 น.
เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก
07:00 น.
สุธิยา จิวเฉลิมมิตร ยิงเป้าบิน สกีตหญิง รอบคัดเลือก
07:00 น.
อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข ยิงเป้าบิน สกีตหญิง รอบคัดเลือก
08:40 น.
จงกลพรรณ กิตติธรากุล - รวินดา ประจงใจ แบดมินตัน หญิงคู่ รอบแรก
09:00 น.
นวมินทร์ ดีน้อย - ศิวกร วงศ์พิณ เรือกรรเชียง 2 คนชาย พายคู่ รุ่นไลท์เวท
09:00 น.
กรกช วรสีหะ ยูโด รุ่น 52 กก.หญิง
09:30 น.
จุฑามาศ จิตรพงศ์ มวยสากล รุ่น 51 กก. หญิง
10:00 น.
เดชาพล พัววรานุเคราะห์ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก
10:05 น.
กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบ เลเซอร์เรเดียลหญิง
10:05 น.
ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์ชาย
11:00 น.
จุฑาธิป มณีพันธุ์ จักรยาน ถนนหญิง
12:00 น.
สุธาสินี เสวตรบุตร เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว
13:05 น.
ศิริพร แก้วดวงงาม วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์หญิง
17:20 น.
รัชนก อินทนนท์ แบดมินตัน หญิงเดียว
18:00 น.
กัณตพล หวังเจริญ แบดมินตัน ชายเดี่ยว
09:00 น.
สุธิยา จิวเฉลิมมิตร ยิงเป้าบิน สกีตหญิง
09:00 น.
อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข ยิงเป้าบิน สกีตหญิง
12:00 น.
กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบ เลเซอร์เรเดียลหญิง
12:00 น.
ศิริพร แก้วดวงงาม วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์หญิง
12:00 น.
ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์ชาย
08:30 น.
นวมินทร์ ดีน้อย - ศิวกร วงศ์พิณ เรือกรรเชียง 2 คนชาย พายคู่ รุ่นไลท์เวท
09:00 น.
เศวต เศรษฐาภรณ์ ยิงเป้าบิน แทร็ปชาย
12:00 น.
ศิริพร แก้วดวงงาม วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์หญิง
12:00 น.
ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์ชาย
07:30 น.
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ กอล์ฟ บุคคลชาย
07:30 น.
กัญจน์ เจริญกุล กอล์ฟ บุคคลชาย
08:30 น.
นวมินทร์ ดีน้อย - ศิวกร วงศ์พิณ เรือกรรเชียง 2 คนชาย พายคู่ รุ่นไลท์เวท
09:00 น.
เศวต เศรษฐาภรณ์ ยิงเป้าบิน แทร็ปชาย
10:00 น.
ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร บีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิ่ง หญิง
12:00 น.
กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบ เลเซอร์เรเดียลหญิง
12:00 น.
ศิริพร แก้วดวงงาม วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์หญิง
12:00 น.
ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์ชาย
07:30 น.
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ กอล์ฟ บุคคลชาย
07:30 น.
กัญจน์ เจริญกุล กอล์ฟ บุคคลชาย
08:30 น.
วีรภัฎ ปิฏกานนท์ - อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์ - กรธวัช สำราญ ขี่ม้าประเภทอีเวนท์ติ้ง
10:00 น.
ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร บีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิ่ง หญิง
12:00 น.
กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบ เลเซอร์เรเดียลหญิง
07:30 น.
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ กอล์ฟ บุคคลชาย
07:30 น.
กัญจน์ เจริญกุล กอล์ฟ บุคคลชาย
08:30 น.
วีรภัฎ ปิฏกานนท์ - อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์ - กรธวัช สำราญ ขี่ม้าประเภทอีเวนท์ติ้ง
12:00 น.
ศิริพร แก้วดวงงาม วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์หญิง
12:00 น.
ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ วินด์เซิร์ฟ อาร์เอสเอ็กซ์ชาย
07:30 น.
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ กอล์ฟ บุคคลชาย
07:30 น.
กัญจน์ เจริญกุล กอล์ฟ บุคคลชาย
07:45 น.
วีรภัฎ ปิฏกานนท์ - อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์ - กรธวัช สำราญ ขี่ม้าประเภทอีเวนท์ติ้ง
12:00 น.
กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบ เลเซอร์เรเดียลหญิง
17:00 น.
วีรภัฎ ปิฏกานนท์ - อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์ - กรธวัช สำราญ ขี่ม้าประเภทอีเวนท์ติ้ง
07:30 น.
ปภังกร ธวัชธนกิจ กอล์ฟ บุคคลหญิง
07:30 น.
เอรียา จุฑานุกาล กอล์ฟ บุคคลหญิง
09:30 น.
อรสา เที่ยงกระโทก เรือแคนู 1 คนหญิง 200 เมตร
07:30 น.
ปภังกร ธวัชธนกิจ กอล์ฟ บุคคลหญิง
07:30 น.
เอรียา จุฑานุกาล กอล์ฟ บุคคลหญิง
09:30 น.
อรสา เที่ยงกระโทก เรือแคนู 1 คนหญิง 200 เมตร
07:30 น.
ปภังกร ธวัชธนกิจ กอล์ฟ บุคคลหญิง
07:30 น.
เอรียา จุฑานุกาล กอล์ฟ บุคคลหญิง
07:30 น.
ปภังกร ธวัชธนกิจ กอล์ฟ บุคคลหญิง
07:30 น.
เอรียา จุฑานุกาล กอล์ฟ บุคคลหญิง

คลิปลุยโตเกียว 2020