กรุงไทยปล่อยกู้มินิบัส 2พันล้าน ไม่ใช้หลักประกัน บสย.ช่วยค้ำ

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กหรือมินิบัส ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ธนาคารเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวต่อประชาชน จึงได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกสินเชื่อ กรุงไทยมินิบัส เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดหารถมินิบัสแทนรถตู้โดยสาร เข้าถึงแหล่งเงินทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาเพื่อซื้อรถมินิบัส สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี สามารถให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -0.5% ต่อปี กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ หากผู้กู้ทำประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1.5% ต่อปี กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

นางอรนุช กล่าวว่า ธนาคารยังให้วงเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบเต็มวงเงิน กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตการเดินรถจากกรมขนส่งทางบก และมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า 2 ปี ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon