ชาลเลนจ์เดย์2016 เริ่มแข่งขันแล้ววันนี้

ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “ชาลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2559 ที่หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรม “ชาลเลนจ์เดย์” เพื่อรณรงค์ให้ประชากรโลกตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยสมาคมกีฬาเพื่อมวลชนนานาชาติได้กำหนดให้ทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ระหว่างเวลา 05.00-19.00 น. ของทุกปี เป็นวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 25 พฤษภาคม กรมพลศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ แบ่งเป็นระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ โดยมีหลักการใช้เวลาในการออกกำลังกายติดต่อกันมากกว่า 15 นาทีขึ้นไป ให้นับ 1 คะแนน ต่อประชากร 1 คน ซึ่งทางกรมพลศึกษาเปิดรับรายงานผลที่หน้าเว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th และจะสรุปผลการแข่งขันให้ทราบต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon