ศรีสุวรรณค้านจัดงบให้ กมธ.วุฒิสภา 26 คณะดูงาน ตปท. 67 ล้าน ส่อขัด รธน.

ศรีสุวรรณค้านจัดงบให้ กมธ.วุฒิสภา 26 คณะดูงาน ตปท. 67 ล้าน ส่อขัด รธน.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่แกนนำผู้ประสานงาน หรือวิปวุฒิสภา มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ตามร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 67.5 ล้านบาทนั้น การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนในยุคที่ข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจตกต่ำ โรงงานทยอยปิดตัวทั่วประเทศ เกิดภาวะภัยแล้งกันทั่วทุกหัวระแหง ควรที่บุคคลที่มีสถานะทางวุฒิภาวะสูงน่าจะคิดได้ แต่กลับย่ามใจตั้งงบดูงานกันเป็นว่าเล่น เป็นการดูถูกดูแคลนและข้ามหัวประชาชนเจ้าของภาษีทั้งประเทศอย่างน่าละอาย

“ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 107 ประกอบมาตรา 108 บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา 2561 ดังนั้น การตั้งงบเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการไปศึกษาดูงานทั้ง 26 คณะ จึงเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า สมาชิกวุฒิสภาคนใดที่ใช้เงินภาษีประชาชนเดินทางไปดูงาน จะถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ฯลฯ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

“จึงอาจเข้าข่ายการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 110 (4) ทันที และอาจเกี่ยวโยงไปถึงความด้อยประสิทธิภาพของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานด้วยว่าสรรหาคนที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มารับการเสนอชื่อแต่งตั้งได้อย่างไร โดยสมาคมจะจับผิดต่อไปว่าจะมี ส.ว.รายใดนำงบประมาณภาษีประชาชนไปถลุงในต่างประเทศ เพื่อนำมาร้องเรียนเอาผิด” นายศรีสุวรรณกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon