เหยี่ยวถลาลม : ภารกิจไม่ลับ

เมื่อครั้งที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกับรัฐมนตรีในคณะอีก 9 คนมี มติŽ โยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี
จากเก้าอี้ เลขาธิการŽ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปเป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีŽ

อ่านเกมตามสายตาคนนอกก็เข้าใจว่า ตำแหน่ง เลขาฯ สมช.Ž ต้องเป็นคนวงในที่ประมุขฝ่ายบริหารวางใจ

ย้ายนายถวิลพ้นเก้าอี้เลขาฯ สมช.วันที่ 7 ก.ย.54 แต่ ห่วงโซ่Ž แห่งการทดสอบพลังเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายถวิลยื่นฟ้อง ยิ่งลักษณ์Ž ต่อศาลปกครองในวันที่ 30 เม.ย.55

กระทั่งวันที่ 7 มี.ค.57 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้รัฐบาลคืนเก้าอี้ เลขาฯ สมช.Ž ให้นายถวิลภายใน 45 วัน

3 วันต่อมา (10 มี.ค.57) นายไพบูลย์ นิติตะวัน วุฒิสมาชิกสรรหานำคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดŽ ไปยื่นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญŽ ให้วินิจฉัยว่า ยิ่งลักษณ์Ž ย้ายนายถวิล โดยมิชอบŽ นั้นจะทำให้พ้นสภาพจาก นายกรัฐมนตรีŽ หรือไม่

ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่า จะถึงขั้นที่ประมุขฝ่ายบริหารร่วงจากเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีŽ ด้วยเหตุที่ย้ายข้าราชการประจำคนหนึ่งเชียวหรือ

6 พ.ค.57 ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน

7 พ.ค.57 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ว่าการย้ายนายถวิลเป็นการกระทำโดยทุจริต

ให้การเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ ยิ่งลักษณ์Ž สิ้นสุดลง พร้อมกับรัฐมนตรีอีก 9 คน ที่ร่วมมีมติเห็นชอบการโยกย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี ก็สิ้นสุดลงด้วย

ต่อมาอีก 15 วัน ก็มีอุบัติการณ์ 22 พ.ค.57Ž ที่นำโดย 3 ป.Ž แห่งบูรพาพยัคฆ์

จากวันที่ 22 พ.ค.57 ถึงวันนี้ 6 ปีเต็มๆ แล้วที่ประเทศยังคงอยู่ในอำนาจของ 3 ป.Ž

ที่เรียกว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยŽ นั้นได้รับการปรับโฉมปรุงแต่งใหม่

รัฐธรรมนูญแม่บทแห่งกฎทั้งปวงที่ควรเป็น รัฐธรรมนูญของประชาชนŽ หรือประชาชนมีส่วนร่วมกลับถูกคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราŽ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ถูกลดทอน

การบริหารเต็มไปด้วยการผูกขาด รวบรัด ตัดตอน มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโอ่อ่าผ่าเผย

ความเชื่อถือต่อองค์กรตรวจสอบและวุฒิสภาตกต่ำ!

ซีรีส์ ถวิลŽ กับ ยิ่งลักษณ์Ž ยังไม่จบ

วานนี้ ป.ป.ช.Ž ยังคงปฏิบัติภารกิจ ชี้มูลความผิด ยิ่งลักษณ์Ž อีกว่า ที่ย้าย ถวิลŽ นั้นมิชอบ

ส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง!?!!

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทางการบอตสวานา เร่งหาเหตุช้างล้มนับร้อย
บทความถัดไปญี่ปุ่นจัดงานนับถอยหลัง 1 ปีสู่โอลิมปิก ตอกย้ำไม่ยกเลิก-ไม่เลื่อน