ความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายไม่ใช่อุปสรรค! “คนพิการ” นั่งวีลแชร์ รถเข็น ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนาย์ (พม.) กล่าวว่า พก.มีภารกิจในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม โดยมีหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ 22 แห่ง แบ่งเป็น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จำนวน 13 แห่ง และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จำนวน 9 แห่ง ซึ่งสำหรับการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ พก.ได้อำนวยความสะดวกผู้รับบริการในสังกัด ที่มีสิทธิ์ออกเสียงให้สามารถออกไปใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างปราศจากอุปสรรค

“ที่ผ่านมาเราจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญด้วยอักษรเบรลล์ แจกจ่ายไปตามมูลนิธิทางสายตาต่างๆ อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ คอยอำนวยความสะดวกให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่ต้องใช้วีลแชร์ โดยมีการอำนวยความสะดวกจนถึงหน้าคูหาการออกเสียงฯ เท่านั้น ไม่ได้มีการชี้นำแต่อย่างใด สำหรับครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของชาติ ซึ่งคนพิการได้พร้อมใจกันไปออกเสียงประชามติ เพื่อต้องการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศชาติก้าวหน้าและเดินหน้าต่อไป” นายสมชายกล่าว

 

9631

 

9635

9704

18873

23995

23997

24000

33022

75685

S__66109450

S__66109451

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon