บัวแก้วชี้สอท.สหรัฐไม่เคยขอนำวัคซีนใดๆ ย้ำไทยยึดมั่นอนุสัญญากรุงเวียนนา 

(แฟ้มภาพ) ธานี แสงรัตน์

บัวแก้วชี้สอท.สหรัฐไม่เคยขอนำวัคซีนใดๆ ย้ำไทยยึดมั่นอนุสัญญากรุงเวียนนา

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า มีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยหลายแห่ง เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งเคยได้รับการสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยด้วย และได้ดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยังไม่มีคำขออนุญาตนำเข้าวัคซีนชนิดใดมายังกระทรวง

นายธานีกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะฉีดวัคซีนให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับคนต่างชาติและคณะทูตานุทูต จะยึดถือหลักการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนไทยและเป็นไปตามความสมัครใจ และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคได้แถลงเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ประเทศไทยยึดมั่นและเคารพพันธกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูตตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961) โดยสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อบังคับตามกฎหมายไทยด้วยเช่นกัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image