ภาคีเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ ออกแถลงการณ์ค้าน คำสั่ง มท. ไฟเขียวเปิดบ่อนวัวชน-ไก่ชน-ปลากัด

ภาคีเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ ออกแถลงการณ์ค้าน คำสั่ง มท. ไฟเขียวเปิดบ่อนวัวชน-ไก่ชน-ปลากัด

องค์กรภาคีช่วยเหลือสัตว์ทั่วประเทศไทย ออกแถลงการณ์ต่อต้าน ประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ได้อนุญาตให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือแข่งขันสัตว์ และให้เปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มีนาคม องค์กรภาคีช่วยเหลือสัตว์ทั่วประเทศไทย นัดรวมคนรักสัตว์ทั่วประเทศ อ่านแถลงการณ์คัดค้านหน้ากระทรวงมหาดไทย ที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือแข่งขันสัตว์ และให้เปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดว่า

Advertisement

“เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำแถลงการณ์คัดค้าน ประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ได้อนุญาตให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือแข่งขันสัตว์ และให้เปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ

สืบเนื่องด้วยคำสั่งด่วนที่สุดของ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องอนุญาตให้มีการจัดการพนันให้สัตว์ต้อสู้กัน และเปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ ทางองค์กรภาคีช่วยเหลือสัตว์แห่งประเทศไทย มีความวิตกกังวลว่า ประกาศดังกล่าว จะสร้างส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เพราะในปัจจุบัน นานาอารยะประเทศ ต่างมุ่งเข้าสู่ประเทศแห่งการรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์ในทุกอุตสาหกรรม หลายประเทศทั่วโลก มีความพยายามถอดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการออกคำสั่งสวนกระแสโลก ซึ่งในปัจจุบันพลเมืองโลกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวแบบมีสำนึกรับผิดชอบ การประกาศนโยบายดังกล่าว จึงสุ่มเสี่ยง ต่อการถูกประณามจากประชาคมโลก และเสี่ยงต่อการถูกบอยคอตจากนานาชาติ

กิจกรรมวัวชน ไก่ชน ปลากัด แข่งม้า แข่งวัวลาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีการใช้สัตว์ในการบังคับให้ต่อสู้หรือแข่งขันกัน ล้วนส่งผลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ ทำให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความทุกข์ทรมาน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกถึงความโหดร้ายป่าเถื่อน ที่มนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ ควรต้องหลีกเลี่ยง การนำสัตว์มาบังคับให้มีการต่อสู่กัน ซึ่งมีผลทำให้สัตว์บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรือต้องสังเวยชีวิต ตัวแล้วตัวเล่า เพียงเพื่อสร้างความบันเทิงของมนุษย์ อีกทั้งการเข้าสู่เกมส์แข่งขัน ย่อมมีการใช้อุปกรณ์เสริมให้สัตว์ เพื่อให้สัตว์ชนะการแข่งขัน ซึ่งล้วนส่งผลอันตรายต่อชีวิตสัตว์เหล่านั้น

ในอดีต ภาพการแข่งขัน กีฬาเหล่านี้ ภาพการทารุณกรรมจากการต่อสู้ ภาพสัตว์บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ออกไปสู่สายตาชาวโลก ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวและต่อต้านกับกีฬาชนิดดังกล่าว แต่ยังไม่เป็นวงกว้างมากนัก แต่ครั้งนี้ มีการรายงานข่าวไปทั่วโลก ว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการทารุณกรรม การต่อต้านจึงกระเพื่อมเป็นวงกว้าง และเกิดการต่อต้านจากประชาคมโลก ว่าประเทศไทยเป็นประเทศมีความความล้าหลัง และป่าเถื่อน ที่สนับสนุนให้มีการทารุณกรรมสัตว์และนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการพนัน

การที่หน่วยงานภาครัฐ ไม่ควบคุม ปล่อยให้มีการเล่นพนัน ให้มีการเปิดบ่อนเล่นการพนันทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าเลวร้ายแล้ว เพราะคนที่เป็นระดับข้าราชการและนักการเมืองระดับสูงแทนที่จะมีจิตสำนึก มีจริยธรรม และศีลธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน แต่นี่กลับมาสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าบ่อน เล่นการพนัน และตอนนี้กีฬาวัวชน ไก่ชนเหล่านี้ก็พัฒนาเข้าสู่โหมดออนไลน์กันหมดแล้ว สามารถเล่นการพนันผ่านออนไลน์ได้ทั้งหมด ในปัจจุบันถ้าใครจะเข้าไปแทงวัวตัวไหนสามารถเข้าไปแทงในออนไลน์ได้ และตอนนี้มีเว็บการพนันวัวชนออนไลน์เป็นร้อยเว็บเต็มไปหมด ในขณะที่หน่วยงานของรัฐกำลังขะมักเขม้นในการปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างหนักในตอนนี้ แล้วการพนัน ไก่ชน วัวชนออนไลน์ มันแตกต่างกันตรงไหน มันไม่ย้อนแย้งกับคำสั่งปราบปรามพนันออนไลน์หรอกหรือ?

นานาอารยประเทศต่างหาหนทางขับเคลื่อนและหาหลักสูตรการเรียนการสอนมาเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน และคนในประเทศของตนได้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นคนดีมีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ประเทศไทยกลับออกประกาศอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนโดยใช้สัตว์มาทรมานและยังพยายามทำให้เกิดการชอบธรรม โดยอ้างว่า เป็นกีฬาที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิม เพื่อหาทางยกเว้นว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมและไม่ใช่เป็นการทรมานสัตว์ ทั้งๆ ที่การชนวัว ชนไก่ ต่างมีวิธีการเบื้องหลังที่สัตว์ถูกบังคับเข้าสู้เกมส์การต่อสู้ และต่างต้องประสบกับชะตากรรมที่แสนหฤโหด มีการต่อสู้กันจนแพ้และตายไปข้างหนึ่ง ต่อสู้กันจนเลือดโชก ตายคาสังเวียนก็มี บาดเจ็บ ตาบอด ตาถลน ตาหลุด ไส้ไหล ขาหักคาสังเวียน บางทีไก่แพ้ คนแค้น ก็ฆ่าไก่กิน บางที่วัวแพ้ คนแพ้ ก็ยิงกันคาบ่อน การใช้สัตว์มาเป็นส่วนหนึ่งของการพนันโดยไม่มีกฎระเบียบอย่างรัดกุม แล้วชีวิตหลังการสู้บนสังเวียนของพวกสัตว์เหล่านั้นเล่า มีใครเคยใส่ใจไหม ในวันที่พวกเขา ตาบอด พิการ บาดเจ็บ เคยมีใครติดตามบ้างไหมว่าชีวิตบริสุทธิ์เหล่านี้มีจุดจบเช่นไร

ในเวลานี้ทั่วโลกมีการรณรงค์หาทางให้มีการยกเลิกการแข่งม้า วิ่งวัวกระทิง และกิจกรรมทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อม แต่ประเทศไทยกลับมีการออกนโยบายสวนทางกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทางองค์กรภาคี คนรักสัตว์ ไม่สามารถยอมรับและปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว และหยุดสนับสนุนให้มีการเปิดบ่อนเล่นการพนัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้อง ไม่ให้สังคมไทยต้องตกอยู่ในวงจรอบายมุข โดยมีหน่วยรัฐให้การสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนันและทารุณกรรมสัตว์ในเวลาเดียวกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์อยู่แล้ว

เมื่อพิจารณาในแง่การบังคับใช้กฏหมาย ประเด็นเรื่องนี้ ก็คือ แม้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมฯ จะมี มาตรา 21 ละเว้นให้ ถ้าเป็นเรื่อง “ขนบประเพณี”

แต่กระทรวงมหาดไทย กำลังเอาสิ่งที่ถูกอ้างว่า เป็น “ขนบประเพณี” มาอนุญาตให้มีการจัดการพนัน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เงินทองจากการพนันเหล่านี้
ดังนั้น การจัดให้มีการพนันด้วยการนำสัตว์มาต่อสู้กันหรือแข่งขันกัน จึงถือเป็น การทารุณกรรมสัตว์ด้วย กล่าวคือ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ ด้วยการบังคับให้สัตว์ต่อสู้กันมาทำเป็นการพนัน !

องค์กรภาคีช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทย จึงขอคัดค้านคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.030730/ว 1443 โดยขอให้กระทรวงฯ พิจารณาทบทวนและยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
นายโรเจอร์ โลหนันท์ สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย
นางสาวภูริตา วัฒนศักด์ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์
นายปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านนโยบาย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย
มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)
นางสาวฎายิน เพชรรัตน์ องค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์แห่งประเทศไทย
นางประหยัด วรปรีชา ประธานมูลนิธิเสียงเพื่อสัตว์
นายทศพร กลั่นแก้ว องค์กรสิทธิสัตว์แห่งประเทศไทย
คุณโบว์ เบญจศิริ วัฒนา ประธานมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า, ตัวแทนนักแสดงคนรักสัตว์
นางสาวกวิณภัสร์ มงคลเตชาพัฒน์ ชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่ง
นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานมูลนิธิจัส ฟอร์ พาวส์ ecoflix

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image