ศาลปกครองสูงสุดสั่งศาลปกครองกลางให้รับคำฟ้องทุเลากรมประชาสัมพันธ์ฟ้องกสท.

ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองกลางรับพิจารณาคำร้องขอทุเลาคำสั่งกสท.คดีดำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอล ระยะที่ 1 ล่าช้าของกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลาง ให้รับคำฟ้องเพิ่มเติมของกรมประชาสัมพันธ์ ในคดีหมายเลขดำที่ 613/2558 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ยื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อศาลปกครองกลาง

โดยขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 53/2557 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่สั่งให้ กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอล ระยะที่ 1 เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้แล้วเสร็จภายใน 60วัน นับแต่วันที่ กสท.มีมติ หากยังไม่ดำเนินการจะปรับในอัตราวันละ 20,000 บาท และให้จัดทำมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ที่ใช้บริหารโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงเหตุความล่าช้าดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังมีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางพิจารณาคำร้องของกรมประชาสัมพันธ์ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กสท. ดังกล่าว ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทปอ.แจงเด็กสละสิทธิม.ดังอื้อ เหตุหวังคณะ/ม.ถูกใจกว่า แนะเด็ก ‘ตก-ไม่ไป’สัมภาษณ์ สมัครรอบ 4 ’13 มิ.ย.’
บทความถัดไปเล่าเรื่องชีวิต ‘กิ๊ก มยุริญ’ จากอดีตที่ที่ติดเหล้าบุหรี่ จนถึงวันที่ซาบซึ้งในรสพระธรรม