สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep12 “ไร่ ณ ชายแดน” ต.ทัพพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน สร้างอาชีพ และพัฒนาชุมชน (ตอนที่ 2)

“ร่วมกันถอดองค์ความรู้ นำมาประยุกต์จากตัวเอง ขยายสู่ชุมชน สร้างการเรียนรู้รวมกันและน จนปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือว่าเป็น อะคาเดมี่ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่เข้ามาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

ลลิดา คำวิชัย เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสระแก้ว ผู้ก่อตั้ง ไร่ ณ ชายแดน ต.ทัพพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากพนังงานแบงค์ กลับบ้านเกิดมาพัฒนาพื้นดินที่แห้งแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ โดยการเรียนรู้ร่วมกันกับชาวบ้าน แม่ และปราช์ญชาวบ้านในพื้นที่ ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาไปพร้อมๆกับนำองค์ความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ กระจายไปยังชุมชน เริ่มทำให้เห็น ชวนมาลงมือทำ และร่วมกับแบ่งผลประโยชน์

ฟังแนวทางและร่วมฟังความสำเร็จของเธอคนนี้ได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯ ปัตตานี สั่ง 5 อำเภอติดฝั่งอ่าวไทย เตรียมรับมือพายุ ‘ปาบึก’ พร้อมอพยพ ‘คน-ของ’
บทความถัดไปโฆษก ปชป.จี้ กกต.แจงวันเลือกตั้งให้ชัด ซัดหากเลื่อน พปชร.ได้ประโยชน์เต็มๆ