สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep17 ชุมชนบ้านหนองบัว เมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 2)

จากชุมชนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีวัว มีควาย พื้นที่เป็นสีเขียวน่าอยู่ พอยุคสมัยเปลี่ยนไป ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง บางสิ่งหายไปจากชุมชน การทำเกษตรที่ใช้สารเคมีเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลทำให้วิถีคนเปลี่ยนไป หลายครอบครัวโยกย้ายไปทำงานในเมือง ลูกหลานถูกทิ้งไว้กับตาและยาย

ปัญหาที่เกิด ทำให้คนในชุมชนหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากปั้นเยาวชน สร้างการเรียนรู้ให้สำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง ด้วยแนวคิด 4 ออม ล้อม รัก จนปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวความสำเร็จ ได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิ

#ชุมชนบ้านหนองบัว #ภูหลวง #เลย #ชุมชนพัฒนาตนเอง #เยาวชน #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

บทความก่อนหน้านี้ผู้ช่วยรองนายกฯ ชี้ จับฮาคีม เป็นแผนร้ายของนักล่า หลังออสเตรเลีย แอบแจ้งให้จับ
บทความถัดไปสนามบินเชียงใหม่มอบ‘ส้มมงคล-ของที่ระลึก’มัดใจนักท่องเที่ยวจีน