คลิป : บ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก แก้ปัญหาหนี้สิน จดบัญชีครัวเรือน ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในชุมชน

บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในอดีตเป็นชุมชนที่ทำเกษตรตามกระแส เนื่องจากรับอิธิพลมาจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ปลูกยาสูบ ซึ่งในขณะนั้นชุมชนไม่มีความรู้เรื่องการปลูกหรือทำยาสูบ ไม่มีภูมิคุ้มกัน อาศัยทำตามๆกัน ส่งผลทำให้ราคาถูก ส่งผลกระทบเรื่องรายได้ในครัวเรือนรายจ่ายสูงสวนทางกับรายรับ ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เมื่อหมดฤดูการผลิตลงหลายๆครอบครัวจึงต้องออกไปใช้แรงงานในเมือง เพื่อหารายได้เข้ามาใช้จ่ายในครอบครัว

ปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ต่อคนในชุมชน หลายครอบครัวเป็นหนี้ ปี 2542 คนในชุมชนจึงประชุมประชาคมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการทำแผนจัดตั้งกลุ่มตามธรรมชาติตามความถนัดของคนในชุมชน ใครถนัดเรื่องไหนไปตั้งกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาระดับครอบครัวก่อนแล้วต่อยอดมาเป็นกลุ่มฯพร้อมๆกับเริ่มทำบัญชีครัวเรือนเพื่อดูรายรับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้ลดน้อยลง

สำหรับการพัฒนาชุนชนบ้านผารังหมีจะมีกระบวนการที่เรียกว่าความโปร่งใสของในชุมชนทุกๆเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม แต่ละกลุ่มจะมารายงานในวันประชุมประจำเดือนของผู้นำ กลุ่มไหนพร้อมก็มารายงานก่อน ทำให้เกิดการตรวจสอบและโปร่งใสขึ้นมาว่าการบริหารจัดการกลุ่มเป็นอย่างไร ให้การตรวจสอบ ให้มีความศัทธาในการบริหารงาน

จากชุมชนที่ลุคขึ้นมาแก้ปัญหาหนีครัวเรือน สู่การพัฒนาต่อยอดอบรมการใช้ปุ๋ยที่เราทำเอง หมักเอง โดยใช้เศษอาหารที่เหลือกินหมักใส่ถังผสมกากน้ำตาลนำไปผสมน้ำและฉีดข้าว เป็นอีกแนวทางในการลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงได้ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นต้องใช้ระยะเวลา ผนวกกับความร่วมมือของชุมชน ไม่สามารถทำคนเดียว จะทำอะไรต้องทำด้วยกัน มีนาก็นาแปลงใหญ่ ทำนาก็ทำร่วมกัน ขายร่วมกัน อย่างกลุ่มข้าวกล้องก็ทำร่วมกัน สีแล้วก็มาเก็บกากด้วยกัน มีงานที่ไหนก็ไปขายร่วมกัน ทั้งผ้า ทั้งข้าว ทั้งเสื่อไปด้วยกันชุมชนก็เข้มแข็ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก้างตำคอ : นายเสียม
บทความถัดไปเริ่มแล้ว! ฝึกคอบร้าโกลด์ครั้งที่ 19 มี 29 ประเทศร่วมฝึก ทูตหลายประเทศร่วมพิธีเปิด