สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 EP.26 – “ยุวเกษตรกร” โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.นครสวรรค์ ต้นกล้าที่แข็งแกร่ง เรียนรู้จากห้องเรียน สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาทักษะชีวิต สอนให้นักเรียนทำเป็น คิดเป็นและอยู่ได้ด้วยตัวเองในสังคม ด้วยการสอนให้นักเรียนรู้จักกับ”อาชีพเกษตรกรรม”

โดยในปี 2546 โรงเรียนได้ริเริ่มน้อมนำหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” เข้ามาเป็นเครื่องมือสร้าง “เกษตรกรน้อย” ที่ศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภายใต้ “กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองไผ่”

พื้นที่กว่า 62 ไร่ ของโรงเรียนได้พัฒนากลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ให้คุณครูได้นำนักเรียนออกมาเรียนรู้ ทดลอง และลงมือทำเกษตรผสมผสาน ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูป โดยที่กิจกรรมจะยังคงสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การเกษตรที่ดำเนินการโดยกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลายเป็นสนามชีวิตที่สอนให้นักเรียนมีความอดทน สร้างกระบวนการคิด เพื่อเป็นวิชาติดตัวกลับไปส่งต่อให้ครอบครัว
และขยายสู่ชุมชม

สำหรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรที่ผลิตออกมา จะส่งเข้าระบบของสหกรณ์ของโรงเรียน เพื่อส่งต่อไปยังโครงการอาหารกลางวัน ผลผลิตที่เหลือจะส่งจำหน่ายไปยังชุมชนสามารถสร้างวินัยการออมเงินและการบริหารจัดการทางเงินให้กับนักเรียนได้คิด ได้ขายเป็น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วิรัช’ ป้อง ‘บิ๊กป้อม’ ไม่เกี่ยว ดีล ‘งูเห่า’ หลังธรรมนัสโบ้ยให้พี่ใหญ่
บทความถัดไป‘ชวน’ สั่งเลขาสภาฯประชุมทีมกม. กรณี ‘นวัธ’ หลุดไม่หลุด หลังมีความเห็นต่าง