SC ASSET ร่วมถอดรหัส ปัญหาชีวิตคนเมือง สนับสนุนแนวคิด “Street Scape” และสร้าง “หมู่บ้านรู้ใจ” โชว์ในงาน Bangkok Design Week 2019

          SC ASSET เปิดมุมมองในงาน Bangkok Design Week 2019 สนับสนุนแนวคิด
“Street Scape” การออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
พร้อมโชว์นิทรรศการ “หมู่บ้านรู้ใจ” ตอบโจทย์ Living Solutions รับฟังความคิดเห็นผู้อยู่อาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตในเมือง

          ผ่านพ้นไปแล้ว กับสุดยอดมหกรรมเพื่อนักสร้างสรรค์ “Bangkok Design Week 2019” ที่จัดขึ้น ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เมื่อวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศกาลงานออกแบบที่รวมรวบความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพฯ ก้าวไปข้างหน้า บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ASSET หนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย สู่การเป็น Living Solutions Provider สร้างคุณภาพชีวิตทุกเช้าที่ดี, รู้ใจผู้อยู่อาศัย และเป็นเพื่อนบ้าน
ที่ดี
กับชุมชน ตอบโจทย์ทั้งผู้อยู่อาศัยในรั้วโครงการ และรอบรั้วบริเวณย่านต่างๆ จึงร่วมสนับสนุน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในการจัดงานดังกล่าวขึ้น

          โฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานฝ่ายสื่อสารและกลยุทธ์แบรนด์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราเชื่อเสมอว่า “ชีวิตที่ดี” สามารถออกแบบได้ ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นเพียงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตนอกบ้านของลูกค้าด้วย โดยรวบรวมข้อมูล insights และ pain points ต่างๆของลูกค้าในโครงการ รวมถึง Community ในย่านใกล้เคียง นำไปออกแบบ Solutions ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบบ้าน, การสร้าง Digital Platforms ไปจนถึง
งานออกแบบพัฒนาย่านและชุมชนที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ให้ลูกค้า แต่ยังคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม
ใกล้เคียงอีกด้วย ดังเช่นในโครงการ Neighbourhood Bangkadi ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบพัฒนาโครงการ

          ในงาน Bangkok Design Week 2019 ที่ผ่านมา เอสซี แอสเสท ได้นำเสนอแนวคิดงานออกแบบพื้นที่สาธารณะ และ Solutions ด้านต่างๆ ใน 2 ไฮไลท์ ได้แก่

Streetscape –

งานออกแบบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเดินเข้าถึงในย่านเจริญกรุง โดยร่วมสนับสนุน CEA ซึ่งเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ Cloud-floor กลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจงานออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง ในการนำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยแก้ปัญหา และตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานทางเท้าและต้นหาความเป็นไปได้ในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ใน 5 ประเด็น ได้แก่

  1. การออกแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยในการข้ามถนน (Street Crossing)
  2. การออกแบบเพื่อส่งเสริมกิจกรรมระหว่างเดินสัญจรในย่านสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม (Street Activities)
  3. การจัดการพื้นที่และภูมิทัศน์บนทางเท้า (Street Elements)
  4. การออกแบบระบบนำทางเดินเท้า (Wayfinding)
  5. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเดินเท้าช่วงเวลากลางคืน (Safety Environment)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.creativethailand.org/…/STREET-SCAPE-Charoenkrung

และ – หมู่บ้านรู้ใจ –
อีกหนึ่งนิทรรศการที่ SC Asset นำเสนอ ผ่าน 2 เนื้อหาที่บอกเล่าปัญหาของชีวิตในเมือง จากเสียงสะท้อนของผู้อยู่อาศัย และชวนผู้เข้าร่วมงานให้มีส่วนร่วมในการแชร์ insight และ pain point ต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันค้นหา Living Solutions ที่ตอบโจทย์ Human-centric อันจะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาย่านและชุมชน รวมถึงโครงการในอนาคต

          สำหรับ งาน Bangkok Design Week 2019 หรือ งานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อรวบรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่างๆจากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ มาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และคุณภาพชีวิต โดยนำเสนอผ่าน
6 กิจกรรมหลัก ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ อาทิ ย่านสุขุมวิท เจริญกรุง คลองสาน และพระราม 4 ประกอบด้วย

          Showcase & Exhibition การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทั้งงานต้นแบบและผลงานพร้อมขาย
ที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ และเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก
Talk & Workshop กิจกรรมเติมความรู้และแรงบันดาลใจจากนักสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ Creative District กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต
ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นแบบ
ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแปลงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม และการปรับปรุงการสัญจรภายในย่านเจริญกรุง
Creative Program กิจกรรมส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพในหลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอื่น ๆ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house)
และการจัดกิจกรรมทัวร์ และ Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและ
การขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านจัดเวทีประชาคม หลังศาลสั่งจ่ายค่าส่วนกลาง ทั้งที่โครงการหมู่บ้านไม่มีให้
บทความถัดไปFriend Zone เพื่อนรัก แล้วทำไมจะ รักเพื่อนไม่ได้