20ปี โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ส่งมอบผ้าห่มครบ 4 ล้านผืน 45 จังหวัด สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

       บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ทุกภาคส่วนร่วมสานต่อความตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง กับ โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” กับการเดินหน้าส่งมอบผ้าห่มจำนวน 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาวให้กับพี่น้องภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ บุรีรัมย์ โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ไทยเบฟได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน 45 จังหวัด 574 อำเภอ 52,367 หมู่บ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 ผืน พร้อมกับมอบโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข ไปพร้อมกัน

       คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากเหตุการณ์เมื่อ พ.ศ.2543 ที่ภัยหนาวครั้งใหญ่ได้เข้าปกคลุมประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน ด้วยอุณภูมิที่หนาวเย็นและลดลงอย่างต่อเนื่อง มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนมีรายงานถึงผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และเมื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้ทราบถึงความเดือดร้อน ได้มีความห่วงใยไปถึงพี่น้องคนไทยด้วยกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือ และแบ่งปันด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณหญิงวรรณา ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “คนไทย ให้กันได้” และก่อเกิดเป็นโครงการ “ช้าง รวมใจต้านภัยหนาว” นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” 

       ด้วยการออกเดินทางเพื่อนำความอบอุ่นภายใต้ผ้าห่มผืนเขียวผืนนี้ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ปีละจำนวน 2 แสนผืน นับเป็นเวลา 20 ปีเต็ม ที่ผ้าห่มผืนเขียว จำนวน 4 ล้านผืนนี้ ได้ห่มคลุมให้คลายหนาว และ แผ่ขยายความอุ่นไปสู่ผู้ประสบภัย 45 จังหวัด 574 อำเภอ 52,367 หมู่บ้าน พร้อมมอบโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข และยังได้กระจายความช่วยเหลือในความเดือดร้อนด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินไหวในต่างแดน เช่น ในประเทศเนปาล และญี่ปุ่น

       ด้วยปณิธานแห่งการ “ให้” นี้ ได้ก่อเกิดเป็นแรงใจที่ทำให้หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งมอบความอบอุ่นกับโครงการฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับความงดงามที่ปรากฏในองค์กรของเรานั่นคือ การที่พนักงานทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความอบอุ่นผ่านกิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น จนเกิดเป็นพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขยายสู่สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน ภายใต้แนวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

       และล่าสุดคาราวานผ้าห่มได้เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของโครงการในปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15,000 ผืน อย่างเป็นทางการจาก คุณธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมส่งมอบผ้าห่มจำนวน 300 ผืนแรก ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ณ ลานอนุสาวรีย์เราสู้ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จากนั้น ผ้าห่มอีก 14,700 ผืน จะถูกกระจายไปยังอีก 23 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความอบอุ่นให้ถึงมือผู้ประสบภัยหนาว

       ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกท่านคงคุ้นเคยกับภาพคาราวานรถบรรทุกผ้าห่มผืนสีเขียว ที่เดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะมอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยหนาวทุก ๆ ปี และในทุกเส้นทางที่เราผ่านไป เรายังนำความห่วงใย และรอยยิ้ม ไปมอบให้กับพี่น้องชาวไทย ผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์จากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมเดินทางไปกับไทยเบฟ 

       ดังเช่นในวันนี้ ที่คาราวานผ้าห่มของเราเดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงแห่งนี้ เรามาด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมที่จะร่วมแบ่งปันความอบอุ่น ความห่วงใย ความสุข เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ เราได้มอบผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน ผ่านคุณธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนอกจากผ้าห่มผืนเขียวนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลาย ๆ ภาคส่วนที่นำสิ่งดี ๆ มามอบให้พี่น้องโนนดินแดงในวันนี้อีกด้วย อาทิ หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอโนนดินแดงร่วมออกบูธกิจกรรม, โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรร่วมตรวจหาก้อนนิ่ว, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน), บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอฟแอนด์เอ็น  แดรี่ส์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้กับชาวบ้าน ,บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ร่วมออกบูธกิจกรรม อีกทั้งยังมีกลุ่มนักศึกษาเบต้ายัง จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและอบอุ่นให้กับพี่น้องโนนดินแดงแห่งนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคาราวานแห่งความอบอุ่นและขอให้ผ้าห่มผืนสีเขียวผืนนี้ เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่คนไทยยังคงมีให้แก่กันเสมอมา  ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน สืบไป” 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaibev.com/blanket/index.php
Facebook : ThaiBeverage
#ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว #ปีที่20 #มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน #ThaiBev #AlwaysWithYou

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พบชิ้นส่วนเด็กทารก ถูกทิ้งปากทางเข้าโรงเรียนเอกชนชื่อดังที่ขอนแก่น
บทความถัดไป“ศรีสุวรรณ” ร่อนหนังสือถึงเลขา ส.ป.ก.ค้านคำขอสงวนสิทธิแจกที่ดินคืน “ปารีณา”