เทคโนโลยีอัจฉริยะรูปแบบใหม่ที่รองรับเทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19

ในปี 2020 เทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งใหม่อีกต่อไปแต่คือสิ่งจำเป็นในชีวิตเสมือนปัจจัย 4 ที่ไม่อาจขาดได้ เทคโนโลยีต่างๆ จึงถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมก้าวไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนไป

ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับ เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New normal, Work from home ,เรียนออนไลน์ , ซื้อสินค้าออนไลน์ , ตลอดจนการบริการดิลิเวอร์รี่ เพื่อเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและยังเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีเทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยรองรับการได้เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมากสทช. ได้ผลักดันให้เกิดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำมาใช้สำหรับเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วในการรับ – ส่ง ข้อมูลแบบไร้ความหน่วงนั้น ทำให้คำว่า Real-Time ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการทำงานในวิถีชีวิตใหม่ New normal

 โดย กสทช. เป็นผู้ผลักดันและควบคุมการให้บริการดูแลให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ (Stay home) เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ New normal ที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และเร็วขึ้น จึงก่อเกิดนวัตกรรมใหม่พร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
บทความถัดไปYLG เผยทองยังพุ่งแม้บาทแข็งกดราคาในประเทศบวกช้ากว่าตลาดโลก