‘คิง เพาเวอร์’ คว้ารางวัล ‘AREA 2020’ ด้าน Social Empowerment ปีที่ 2 เชื่อมั่น ‘สร้างชุมชน สร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยพลังคนไทย’

จากความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาส สร้างรอยยิ้มและความเข้มแข็งในกว่า 4,000 โรงเรียน 400 ชุมชนทั่วประเทศ ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ กีฬา (Sport Power) ดนตรี (Music Power) และชุมชน (Community Power) ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  ‘โครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ที่ตั้งเป้ามอบลูกฟุตบอลมาตรฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ 1 ล้านลูก ‘โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย’ สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดมาตรฐานระดับโลกให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลน ‘โครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ’ เพื่อเป็นเวทีให้นักดนตรีจากทั่วโลกได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และ ‘โครงการส่งเสริมสินค้าชุมชนไทยก้าวไกลไปเวทีโลก’ ชูจุดแข็งและภูมิปัญญาของชาวบ้าน และต่อยอดสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศ พร้อมเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในระดับสากล 

ซึ่งทั้งหมดได้เกิดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคม ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

นอกจากความสำเร็จในแต่ละโครงการสมตามเจตนารมณ์ ยังทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจากงานประกาศรางวัล ‘Asia Responsible Enterprise Awards 2020’ หรือ AREA 2000 ด้าน Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

งานนี้จัดขึ้นโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมแบบองค์รวมในเอเชีย และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการจัดประกวดก็เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนร่วมส่งเสริม และตระหนักในคุณค่าของการสร้างวัฒนธรรมในสังคมที่มีความเอื้ออาทร และสังคมที่ไม่แบ่งแยก พร้อมสร้างจิตสานึกในองค์กรในการเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ที่สำคัญคือต้องวัดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

งาน AREA 2000 ในปีนี้ มีผู้ผ่านเข้ารับคัดเลือกจำนวน 81 โครงการจากทั้งหมดกว่า 200 โครงการใน 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทุกโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรมหลายประเทศ และใช้เวลาในการตัดสินหาผู้ชนะถึงกว่า 3 เดือน หลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย วิธีการนำเสนอผลงาน, ผลลัพธ์ที่วัดได้เชิงคุณภาพ, ประสิทธิภาพของการรังสรรค์โครงการ, ความมุ่งมั่นตั้งใจ, ความสัมพันธ์กับชุมชน, การตอบโจทย์ความต้องการ, ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, ความมีส่วนร่วม, ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความสม่ำเสมอ เป็นต้น

รางวัล AREA แบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ Green Leadership-สิ่งแวดล้อม, Investment in People-การจัดการบุคคล, Health Promotion-สุขภาพ, Corporate Governance-ธรรมาภิบาล, Responsible Business Leadership-ความเป็นผู้นำองค์กร และ Social Empowerment-การสร้างความเข้มแข็งในสังคม

แม้ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็น Virtual Event ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ แต่ก็มีผู้ให้ความสนใจร่วมชมผ่านระบบออนไลน์กว่า 600 คนจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย สะท้อนถึงความสำคัญของรางวัลดังกล่าว

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวถึงการได้รับรางวัลดังกล่าวว่า ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บ่งบอกถึงความตั้งใจอันดีของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพ และพลังของคนไทย ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ พันธมิตรต่างๆ คณะผู้บริหาร พนักงานในองค์กร คู่ค้า ชุมชน และประชาชน ที่ล้วนแต่มีส่วนร่วมให้โครงการต่างๆ บรรลุความสำเร็จด้วยดี ตามที่ตั้งเป้าไว้  เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะ ดูแล และให้ความสำคัญจนถึงวันที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแตกดอกออกผลอย่างงดงาม รางวัลนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนของความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเจตนารมณ์อันดีของกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ที่ต้องการเห็นเยาวชน ชุมชน และสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน และสังคมไทย ครบทุกมิติต่อไป 

กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เชื่อมั่นในพลังคนไทยเสมอมา หากนำพลังคนไทยมารวมกัน ทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคม ช่วยพัฒนาประเทศ สิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอน

#KingPowerThaiPowerพลังคนไทย 

#WeBelieveInThaiPower 

#เชื่อในพลังคนไทย 

#บริษัทคนไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon