AgTech จุดเปลี่ยน ‘อัลจีบา ’สตาร์ตอัพที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทย

การเกษตร คือวิถีชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน สังคมไท … อ่านเพิ่มเติม AgTech จุดเปลี่ยน ‘อัลจีบา ’สตาร์ตอัพที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทย