“ซีพีเอฟ” อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนปากน้ำประแส สู่แหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ สร้างอาชีพชุมชน

ป่าชายเลน เป็นผืนป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ที่เข้ามาอาศัย นอกจากนี้ผืนป่าชายเลนสามารถดูดซับคาร์บอนในอากาศ สะสมคาร์บอนในดินมากกว่าป่าบก อย่างไรก็ตามความยั่งยืนของป่าชายเลน หัวใจสำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมของชุมชน ดูแลรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ ขณะเดียวกันชุมชนก็สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน

ป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นผืนป่าชายเลนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก และมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ และสัตว์น้ำนานาชนิด ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือ 3 ประสาน ทั้งหน่วยงานราชการ, ชุมชน และเอกชน นำโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ชาวบ้านในพื้นที่ปากน้ำประแส และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ริเริ่มโครงการ  ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมมาตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ 1 บนพื้นที่ปลูกใหม่  54 ไร่ ขณะที่พื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ มีพื้นที่รวม 614 ไร่

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ต่อยอดความสำเร็จจากการปลูกป่าชายเลนปากน้ำประแส พัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน มีกิจกรรมนั่งสามล้อ ทัวร์ย่านชุมชนโบราณ 100 ปี เรียนรู้กรรมวิธีผลิตชาใบขลู่ จิบชาสมุนไพร การทำแจงลอนซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง นั่งเรือลัดเลาะไปตามชายฝั่งเพื่อชมธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ชิมขนมบอบแบบ สัมผัสชีวิตวิถีชุมชนในโปรแกรมท่องเที่ยวโดยวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลปากน้ำประแส รวมไปถึงทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ เก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน

วันนี้วิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลปากน้ำประแส จุดประกายให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน สร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้าน และที่สำคัญที่สุด คือ สร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชน ถึงการมีส่วนร่วมดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ หวงแหน ดูแลรักษาป่าชายเลน เพื่อส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานต่อไป   

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon