“วราวุธ” มอบของขวัญปีใหม่’65 สร้างสุขให้พี่น้องคนไทย สนองนโยบายรัฐบาล เปิดอ่าวมาหยา 1 มกรา เข้าอุทยานฯฟรี แจกที่ดินทำกิน และเปิดป่านันทนาการ

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2565 สร้างสุขให้พี่น้องคนไทย ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงเร่งดำเนินการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน    

ของขวัญปีใหม่ของ ทส. ที่จะมอบให้กับพี่น้องคนไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

  1. ของขวัญสร้างสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ การส่งเสริมการเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยการเปิดอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในวันที่ 1 ม.ค. 2565 อีกทั้ง ฟรีค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ทั้ง 133 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ทั้งพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 5 แห่ง และสวนพฤกษศาสตร์ 2 แห่ง วันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค.2565 ตลอดจน งดเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้าง 10% สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ และการจัดตั้งป่านันทนาการ อีก 10 แห่ง ได้แก่ ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ ป่านันทนาการ น้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี ป่านันทนาการบ่อสิบสอง จ.พะเยา ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย  ป่านันทนาการ   ดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์ ป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง จ.พิษณุโลก ป่านันทนาการถ้ำสิงห์  จ.อุดรธานี      ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี และ ป่านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถจอดรถได้ฟรี ที่สวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง และโครงการคชอาณาจักร  จ.สุรินทร์ พร้อมรับชมกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ การชม “หมีแพนด้าหลินฮุ่ย” ออกสวนหลังบ้านรับลมหนาว (Panda in winter) ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565  กิจกรรม KHAOKHEOW COUNTDOWN นอนเต็นท์ ดูดาว ชมสัตว์กลางคืน กิจกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat กิจกรรม Sky Walk  Flora  View สวนสัตว์ขอนแก่น กิจกรรมมาสคอตพาเพลิน สวนสัตว์อุบลราชธานี และ “มิสเตอร์จ้อนชวนเที่ยวแจกกล่องสุ่ม ลุ้นรับของขวัญวันปีใหม่” สวนสัตว์สงขลา เป็นต้น

อีกทั้ง ยังเตรียมแจก 11 ล้านกล้าไม้ ให้กับพี่น้องประชาชน ประกอบด้วย กล้าไม้บก 10 ล้านกล้า 10 ชนิด โดย แจก 1 ล้านกล้า วันที่ 25 ธ.ค.2564 และ อีก 9 ล้านกล้า ในวันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป พร้อมเมล็ดไม้มีค่าและผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ตลอดจน แจกกล้าไม้ป่าชายเลน อีก 1 ล้านกล้า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565 พร้อมสุขสนุกไปกับกิจกรรมป่าในเมือง และการรับส่วนลดค่าบริการบ้านพักในสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ สวนป่าเขากระยาง และสวนป่าแม่ละเมา – แม่สอด การรับส่วนลดค่าเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ 132 ชุมชน เครือข่าย BEDO รวมทั้งการรับบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ตรวจวัดควันดำ ได้ฟรี ในเขต กทม. และส่วนภูมิภาค 16 จังหวัด ในวันที่ 9 ม.ค.2565  โดยคาราวานสิ่งแวดล้อม และการรับบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดเดือน ม.ค.2565 ที่สำคัญ เดินทางอุ่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยบริการจุดแวะพักบนถนนสายหลักและถนนสายรอง ทั้งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล (สทช.1-10) ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค.2565 และการจัดตั้ง 4 ศูนย์บริการอากาศยานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565 พร้อมให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรี บนถนนสายหลัก

  1. ของขวัญสร้างสุขตลอดปี 2565 ได้แก่ การจัดที่ดินอยู่อาศัย/ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3.67 ล้านไร่และพื้นที่ป่าชายเลน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน12,047 ไร่ รวมทั้งการจัดหา พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค โดยจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน 97 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 27,875 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 83,111 ไร่  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 122 แห่ง ครัวเรือนได้ประโยชน์ 21,316 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 74,331 ไร่ ตลอดจนการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 1,247 แห่ง ประชาชนได้ประโยชน์ 247,676 ครัวเรือน/990,704 ราย

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมมอบทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการโคกหนองนาโมเดล วงเงิน  50 ล้านบาท ส่งเสริมเครือข่าย ทสม.ทั่วประเทศ จำนวน 100 โครงการ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านแอพพลิเคชั่น Green Digital Library และ Application คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของบุคคล ซึ่งจะทำให้ประชาชนทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ชีวิตประจำวันในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก โดยของขวัญทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทย เพื่อพี่น้องคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon