กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ ยกระดับคุณภาพชีวิต มอบบ้านแก่ชาวชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล

บ้านพักรูปแบบสมัยใหม่เหล่านี้ สร้างขึ้นในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ล็อกที่ 4 , 5 และ 6 ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวชุมชน และถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็น ตลอดจนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือซีพี ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพร  

โดยมี พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 15 หลัง จากจำนวน 47 หลัง  ให้กับชาวชุมชนคลองเตยด้วย

ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน CPF ร่วมกับกองทัพบก ส่งมอบบ้านให้กลุ่มเปราะบางไปแล้ว จำนวน 49 หลัง ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 และในครั้งนี้ CPF สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 2 จำนวน 47 หลัง รวมมูลค่า 8,798,000 บาท โดยบ้านทุกหลังของโครงการฯ เป็นรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐานเหมือนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบน่าอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป คาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านครบทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2565

นอกจากนี้ เครือซีพีและซีพีเอฟ ยังได้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมอบแก่ชาวชุมชนคลองเตย ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon