ม.หัวเฉียวฯ เปิดตัว 19 หน่วยบริการ โชว์ศักยภาพด้านสุขภาพ-จีนศึกษา ช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชน หวังดึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจศึกษาต่อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า อาชีพที่ว่าด้วยการดูแลสุขภาพนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจด้วยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่กินดื่มเที่ยวหนัก ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 หรือว่าวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมายาวนาน

ขณะที่ภาษาจีน ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ด้วยเป็นภาษาที่มีคนพันกว่าล้านชีวิตใช้ติดต่อสื่อสาร ทั้งยังเป็นภาษาที่เพิ่มข้อได้เปรียบในโลกการทำงานได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ ‘มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม’ ที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านจีนศึกษา เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และสามารถถ่ายทอดวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

และเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ สถาบัน และคลินิก 19 หน่วย โดยจะจัดงานเปิดตัวในวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2566 ณ โซนโรบินสัน ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ ภายใต้ชื่อ HCU More than a University ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย 

Advertisement
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัดงานครั้งนี้ว่า จากชื่องาน ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย เป็นการบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้เป็นอย่างดี ด้วยเราต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบว่า นอกจากมีการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านจีนศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ยังนำจุดเด่นดังกล่าวมาให้บริการทางวิชาการด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์ สถาบัน และคลินิก เปิดให้บริการแก่ประชาชนแบบครบวงจร รวม 19 หน่วยบริการด้วยกัน 

โดยประกอบไปด้วย 1. คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2. หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3. คลินิกการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4. ศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5. HCU Wellness Center 6. ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7. ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8. ศูนย์ยา มฉก. 9. คลินิกเทคนิคการแพทย์ 10. หัวเฉียวสหคลินิก 

11. ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 12. ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน    13. สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวฯ 14. ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ม.หัวเฉียวฯ 15. สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน 16. ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน 17. ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน 18. สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน และ 19. ศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อจัดบูธบริการด้านสุขภาพและจีนศึกษา จำนวน 19 บูธ 19 หน่วยบริการ แต่ละบูธจะมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คอยตอบคำถาม ให้บริการ ให้ความรู้ มีการทำเวิร์กชอปด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ทั้งยังมีการแสดงจากคณะวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 4 วันอีกด้วย”

ส่วนความแตกต่างและจุดเด่นของศูนย์บริการทั้ง 19 หน่วย รศ.ดร.อุไรพรรณ บอกว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่น ตรงที่เราได้นำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อดูแลรักษาสุขภาพแบบ 4P คือ Health Predictive, Health Promotion, Health Prevention และ Personalized Health Care 

“นอกจากด้านสุขภาพแล้ว เรายังมีการให้ความรู้และให้คำแนะนำทางด้านภาษา ด้านกฎหมาย ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน การลงทุนไทย-จีน ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเครื่องสำอาง พร้อมฟังเพลงผ่อนคลายอารมณ์จากศิลปิน Golden Song ขอบอกว่ามางานนี้งานเดียวได้ครบ ทั้งด้านสุขภาพและด้านจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรีตลอดงาน หากท่านสนใจรับบริการกับเราต่อ ทางมหาวิทยาลัยก็มี Promotion พิเศษภายในงานให้ด้วย”

รศ.ดร.อุไรพรรณ ปิดท้ายว่า ปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ คือ เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม ดังนั้นเราจึงอบรมสั่งสอนนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในศาสตร์ที่ได้ศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว รวมถึงต้องช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้

“ในการจัดตั้งศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ถือได้ว่าเป็นการดำเนินตามปณิธานของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นการนำความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ที่เราได้เปิดสอนขยายขอบข่ายออกมาเพื่อช่วยเหลือดูแลและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทั่วไป”

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาร่วมงานเปิดตัวศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ทั้ง 19 หน่วยได้ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 20.00 น. ณ ชั้น 1 โซนโรบินสัน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.hcu.ac.th หรือเฟซบุ๊ก HuachiewOfficial

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image