วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
หน้าแรก บทความ

บทความ

มงคลเมือง 5 : โดย ทวี ผลสมภพ

ขอย้อนกลับไปพูดถึงความหมายของคำว่ามงคลเมือง เพื่อให้ความต่อเนื่องกัน กับมงคลเมือง 5 คำว่ามงคลเมือง หมายถึงพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสมัย...

100 บท : 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ(3) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ผู้เขียนได้กล่าวถึง “100 บท พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” ให้แฟนๆ มติชนได้อ่านมาแล้วในฉบับก่อนหน้านี้ถึงบทพระนิพนธ์ที่ 36 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 และขอกล่าวเพิ่มเ...

จริยธรรมแพทย์ : โดย เฉลิมพล พลมุข

ชีวิตมนุษย์หรือคนเมื่ออยู่รวมกันเป็นจำนวนมากสภาพปัญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ หลักการหนึ่งหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายกรอบแห่งหลักการจริยธรรมหรือส...

รื่นร่มรมเยศ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ 7 : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อย่างที่กล่าวแล้ว ระหว่าง สติ กับ สมาธิ สติเป็นตัวนำหน้า หรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อน แม้ว่าจุดหมายเราจะต้องการสมาธิ โดยเฉพาะต้องการสมาธิที่แน่วแน่เข้มมาก ...

สถานีคิดเลขที่12 : น้ำตาแผ่นดิน : โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) นำสิ่งที่ได้จากการเดิน “คารวะแผ่นดิน” ในพื้นที่ กทม. ภาคใต้ และภาคกลางบางส่วน มาบอ...

ท้าทาย‘ประชาชน’

ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นอีกใน 3 เดือนข้างหน้านี้ มีกำหนดออกมาแล้วว่าวันที่ 11 ธันวาคมนี้น่าจะปลดล็อกให้นักการเมืองทำกิจกรรมเพ...

คมคำ ประจำวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

‘อัยการไทย’ขับเคลื่อนการปฏิรูปแล้ว…จริงหรือ? : โดย ไพรัช วรปาณิ

ในที่สุด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ประกาศใช้มีผลบังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้เป็นต้นไป โดย พ.ร....

ประเภทของตำนาน (5) : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

ตำนานประเภทที่หนึ่ง คือการให้คุณค่ากับการมีชีวิตอยู่ หากแต่ว่าการมีชีวิตนี้พึ่งพาและขึ้นต่อความตายของชีวิตอื่นมีความตายคู่กันมา ความจริงที่ว่าเรามีชีว...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ระบบราชการ 4.0 (2) : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คําขวัญที่เป็นความมุ่งมั่นของ ก.พ.ร. ก็คือ “ระบบราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือได้” เป้าหมายนี้จึงเป็น “ศูนย์กลาง” ของแนวความคิด วิธีการบริ...

สถานีคิดเลขที่12 : เหลื่อมล้ำการเมือง : โดย จำลอง ดอกปิก

ไม่ได้ออกตัว-แก้ตัวแทน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เกิดขึ้น ดำรงอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน ข้อเท็จจริงคือมิได้เพิ่งปรากฏขึ้นในร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน