คนตามข่าว : วสันต์ เคียงศิริ นายกธุรกิจบ้านจัดสรรคนใหม่

วสันต์ เคียงศิริ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับเลือกนั่งเก้าอี้ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคนใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามาบริหาร แทนชุดเดิมที่มี อธิป พีชานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

เป็นนายกสมาคมคนที่ 11

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาเป็นต้นไป

ทายาทรุ่นที่ 3 ตระกูลเคียงศิริ ตระกูลชาวจีนโพ้นทะเล ที่เข้ามาลงหลักปักฐานทำธุรกิจในเมืองไทยเมื่อ 60 ปีก่อน

จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Emory University, U. S. A. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southern Methodist University, U. S. A.

รับไม้ต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ขยายอาณาจักรกิจการ ออกมาจากยุคบุกเบิก ที่ทำธุรกิจอู่ค้ารถยนต์  รุกเข้าไปร่วมทุนทำธุรกิจน้ำอัดลม รวมถึงธนาคาร

ปี 2533-2539 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้นนั่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท

ร่วมเป็นกรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเมื่อปี 2546 ปี 2548 2548-2552 เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, 2552-2554 อุปนายก และเลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, 2554 อุปนายกสมาคม ปี 2556 กรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

นั่งเก้าอี้เอ็มดี บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2547 กระทั่งปัจจุบัน

ล่าสุด ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon