คอมมิวนิสต์ มีอยู่จริงหรือไม่ : โดย เฉลิมพล พลมุข

คอมมิวนิสต์ มีอยู่จริงหรือไม่ : โดย เฉลิมพล พลมุข

คอมมิวนิสต์ มีอยู่จริงหรือไม่ : โดย เฉลิมพล พลมุข

ความเป็นมนุษย์หรือคนที่ต้องมีชีวิตลมหายใจยังคงอยู่ ความเชื่อ ความคิด ความรู้ ยังส่งผลต่อการดำรงชีวิตทั้งระบบสังคม ประเพณีวัฒนธรรม ศีลธรรม ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หลักการแนวคิดบางอย่างส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในรัฐ ผู้ปกครองของรัฐต่างก็แสวงหาหนทางเพื่อให้การปกครองดำเนินไปด้วยดี อะไร สิ่งใดคือการปกครองโดยธรรม

คอมมิวนิสต์ (Communism) หมายถึงความเป็นสากล หรือร่วมกัน อีกนัยยะหนึ่งก็คืออุดมการณ์ กระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีเป้าหมายร่วมกันก็คือ การจัดระเบียบของสังคมบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Common ownership) ทั้งของปัจจัยในการผลิต (Means of Production) ที่ปราศจากชนชั้นทางสังคม ระบบเงิน ทุนนิยม ชนชั้นแรงงานและรัฐ ในหลักการดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากหลักทฤษฎี ปรัชญา คำเรียกหนึ่งที่เราท่านมักได้ยินก็คือ ลัทธิมากซ์ “อนาธิปไตย” ลัทธิคอมมิวนิสต์

คาร์ล มาร์ก (Karl Heinrich Marx) ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน เป็นคนแรกที่ก่อกำเนิดแนวคิดดังกล่าว เนื่องด้วยเห็นว่าผู้คฟนในสมัยก่อนได้ทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วมีส่วนเกินทางเศรษฐกิจ เป็นเจ้าของสินทรัพย์ครอบครองมากเกินไปมิได้มีการแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือยากจน การนำหลักการดังกล่าวเพื่อเป็นอุดมการณ์ก็เพื่อทำให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหรืออาจจะมีคำเรียกที่ว่า ความเสมอภาคเท่าเทียมที่ปราศจากชนชั้นถือกำเนิดเชื่อว่าจะเป็นลักษณะของ Communistic ที่ท้าทายต่ออำนาจผู้ปกครองของรัฐ ชนชั้นนำ นักบวช อาจจักรวมถึงทหารที่มีอาชีพที่ต้องรักษาทั้งผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์อื่นๆ

ยูโทเปีย (Utopia) เป็นแนวคิดหลักการของทอมัส มอร์ ชาวอังกฤษใน ค.ศ.1516 ที่มีหลักการถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินของแผ่นดิน และการบริหารการปกครองรัฐด้วยความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งต่อมาได้มีการปฏิวัติในฝรั่งเศสนักคิด อาทิ ฌ็อง-ฌัก รูโซ ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิทธิการครอบครองทรัพย์สินจำนวนมาก ระบบทุนนิยมเป็นเหตุของความทุกข์ยากของชนชั้นกรรมาชีพ และเป็นเหตุให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในรูปแบบของการต่อสู้ทางการเมือง…(th.m.wikipedia.org)

การปฏิวัติในรัสเซีย ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1719 ทำให้วลาดีมีร์ เลนิน ได้ขึ้นสู่อำนาจในการปกครองรัฐมีฐานะเป็นรัฐบาลและได้มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคแรกของประวัติศาสตร์ สังคมของรัสเซียในสมัยนั้นมีจำนวนประชากรชาวนาที่ไม่ได้รับการศึกษาเป็นจำนวนมาก มีแรงงานกลุ่มน้อยที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งต่อมาพรรคบอลเชวิกได้เข้าไปมีอำนาจได้มีคำขวัญที่ว่า “สันติภาพ ขนมปังและที่ดิน” ซึ่งไปตรงใจกับประชาชนจำนวนมากที่ต้องการให้รัสเซียยุติสงครามโลกครั้งที่ 1

ต่อมา ลัทธิมากซ์-เลนิน ในประเทศจีน (ค.ศ.1950) มีอำนาจในการครอบครองแผ่นดินจีนใหญ่เกือบทั้งหมด ในสงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ถูกมองในบริบทหนึ่งก็คือเป็นคู่แข่งหรือเป็นภัยคุกคามในระบบทุนนิยมของโลกตะวันตกเมื่อสองมหาอำนาจของโลกทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต จีน ได้มีการแบ่งขั้วทางการเมืองและโน้มน้าวให้บางประเทศได้ร่วมมือกับฝ่ายของตนเองมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันโดยมีระบบเศรษฐกิจ การยึดครองทรัพยากรสำคัญและการเมืองเป็นวาระหนึ่งที่ยังคงมีความขัดแย้ง เห็นต่างทั้งหลักการวิธีการรวมถึงอุดมการณ์เป้าหมาย

สิ่งหนึ่งที่เราท่านจักเห็นได้เชิงประจักษ์ก็คือการสั่งสมอาวุธ เทคโนโลยีดาวเทียมที่อาจจักทำลายล้างมวลมนุษยชาติให้ล่มสลายเพียงในเวลาไม่นานนัก…

การบรรยายพิเศษของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในหัวข้อเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าฟังในหลากหลายอาชีพทั้งนักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำองค์กร ศาสนา อดีตนักการเมือง ส.ว. สื่อมวลชนทั้งของเมืองไทยเราและต่างชาติ คำบรรยายตอนหนึ่งของ ผบ.ทบ.ก็คือ…

“ผมจึงมีความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินในฐานะเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ปี 2515 เห็นข่าวเฮลิคอปเตอร์ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ยิงตกที่ จ.ราชบุรี ซึ่ง ฮ.ลำนั้นมีพ่อของผมคือ พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ อดีต ผบ.สส.ถูกยิง ผมถามตัวเองว่าทำไมต้องยิง ฮ. พ่อผมเองด้วยในเมื่อท่านทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินตามที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอข่าวว่า มี ผกค.เข้าไปในหมู่บ้านและยิงชาวบ้านเสียชีวิต…” (มติชนรายวัน 13 ตุลาคม 2562 หน้า 2)

รวมถึงความเห็นหนึ่งในการบรรยายดังกล่าวที่ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ทหาร ประชาชนเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกและแยกกันไม่ได้ โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงแต่งเครื่องแบบทหารร่วมปฏิบัติการปราบ ผกค.ในยุทธการบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยร่วมรบกินนอนกับทหาร กระทั่งคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง จากนั้นคอมมิวนิสต์กลับออกจากป่ากลายมาเป็นนักการเมือง แต่ยังฝังชิปลัทธิคอมมิวนิสต์ในหัวเป็นพวกหัวเดิมๆ ปัจจุบันสงครามมีความซับซ้อนเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ขาดความสามัคคี การก่อการร้าย สงครามการค้าและความขัดแย้งของคนในชาติที่เกิดจากการปลุกปั่นของคนในชาติกันเอง…

ผู้เขียนเข้าใจว่าหากใครที่ยังมีชีวิตและลมหายใจในปัจจุบันที่มีอายุมากกว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา เหตุบ้านการเมืองในระดับโลกและในเมืองไทยเรา การที่ทหารและพลเรือนส่วนหนึ่งต้องไปสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในครั้งนั้นดูเสมือนกับหนังสงคราม อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญที่ถูกสร้างเพื่อให้รุ่นลูกหลานได้มีคำถามและศึกษาเล่าเรียนเชิงประวัติศาสตร์ชาติไทยเรายังปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม

วาทกรรมคอมมิวนิสต์ถูกกล่าวซ้ำอีกครั้งของผู้นำทหาร เสียงหรือทรรศนะความคิดของผู้บัญชาการทหารบกจักเข้าไปสู่ชีวิตจิตใจ ตรรกะเหตุผลของเด็กเยาวชนรุ่นลูกหลานที่พรรคอนาคตใหม่ได้กล่าวอ้างถึงคะแนนเสียงจากเขาเหล่านั้นได้เลือกผู้แทนราษฎรเกือบจะเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศหรือไม่

หลักการของ คอมมูน (Commune) โดยเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือ การที่บุคคลอยู่อาศัยร่วมกันโดยแบ่งปันผลประโยชน์ การครอบครองในทรัพยากร ทรัพย์สินผลประโยชน์ การแบ่งปันงาน รายได้ด้วยความเป็นธรรม การวินิจฉัยสั่งการการปกครองด้วยฉันทามติโดยมีโครงสร้างที่ไม่มีลำดับชั้น รวมถึงเกื้อกูลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมดิน น้ำ ฟ้า อากาศและการอยู่ร่วมกันเชิงนิเวศ (Ecological Living) อย่างมีความสุขมวลรวมของมนุษย์ร่วมกัน

การออกมา “ทอล์ก โชว์” ของผู้นำทางทหารเสมือนสร้างเหรียญสองด้านในขณะเดียวกัน ด้านหนึ่งก็กล่าวอ้างถึงตรรกะแห่งความขัดแย้งของคนไทยเราในอดีตที่ผ่านมา อีกนัยหนึ่งเสมือนกับการประทับตราของอีกฝั่ง ฝ่ายหนึ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ไม่ได้กลับตัวกลับใจ ตรรกะเหตุผลในยามที่บ้านเมืองวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังมีความยากจนต้องเยียวยาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้นำของรัฐจักมีท่าทีเช่นไรจะให้เราท่านได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข…

เฉลิมพล พลมุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon