คนตามข่าว : ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานบอร์ด-ศูนย์ความเป็นเลิศ

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์คนใหม่

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ 19 พฤศจิกายน

ตามการเสนอของสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วัย 61 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2523

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2525

แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2526-2528

ประสบการณ์บริหาร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจแพทยสภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมธีวิจัยอาวุโสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจมหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

อีกทั้งยังนั่งกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

ล่าสุด ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์คนใหม่

นั่งตำแหน่งนี้ เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ซินแสเข่ง” ชี้ 3 อาชา “ประยุทธ์-อนุทิน-ธนาธร” ดวงตก คนโดนโทษการเมืองกับคนต่างถิ่นทำบ้านเมืองวุ่น ปี’63 ดวงบิ๊กแดงเด่น
บทความถัดไปคริสตชนเปล่งเสียง Viva IL Papa กึกก้อง! โบกธงไทย-วาติกันรับเสด็จ ‘พระสันตะปาปา’ (ชมคลิป)