คนตามข่าว : วัลลภ นาคบัว โฆษกกระทรวงยุติธรรมคนใหม่

วัลลภ นาคบัว

ผู้อำนวยการ สำนักกิจกรรมยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงยุติธรรมคนใหม่

ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งตามการเสนอของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สัปดาห์    ที่ผ่านมา

เกิด 24 ตุลาคม 2507 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อื่นๆ อาทิ นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง    รุ่นที่ 4

นักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6 ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19

ผ่านการดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.), ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตุลาคม 2558 รักษาการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงยุติธรรม ซี 10 จากนั้นขยับนั่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

รับผิดชอบจัดทำแผนแม่บทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม และกำหนดกรอบการทำวิจัย จัดทำและบริหารจัดการงบประมาณด้านการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงานในกระทรวง

5 กรกฎาคม 2559 หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง ม.44 แต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม แทน พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ที่ในคำสั่งเดียวกันนั้นถูกโยกไปนั่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ล่าสุด ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนั่งควบโฆษกกระทรวงยุติธรรม เก้าอี้ที่ว่างอยู่เนื่องจาก ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงและโฆษก เกษียณอายุราชการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ ชี้ ปธ.กมธ.แก้รธน.ต้องไปเลือกกันเอง
บทความถัดไปตาชั่งพันดาว 25พ.ย.2562 : โดย ไตร27