บทนำ : ข่าวดีปลายปี

บทนำ : ข่าวดีปลายปี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์

บทนำ : ข่าวดีปลายปี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 กันยายน เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นสรุปได้ 2 ประการ คือ 1.มองว่าการเลือกตั้งเป็นอำนาจของ กกต.เป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้ง โดยเห็นว่าวันที่ 13 ธันวาคม ก็มีความเหมาะสม 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทแรกในการเลือกตั้งคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ที่มีการประกาศแบ่งพื้นที่ อบจ. แล้ว หลังจากนั้นอย่างน้อย 60 วัน จะเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง และทิ้งไว้อีก 60 วัน แล้วจึงจะเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่ง ไม่สามารถเลือกตั้งปนกันได้

การที่นายวิษณุค่อนข้างมั่นใจว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีในเดือนธันวาคม เป็นท่าทีที่ยืนยัน ไม่ใช่การบ่ายเบี่ยงจากคนในรัฐบาลเหมือนที่เคยเป็นข่าว เช่น การอ้างปัญหาด้านงบประมาณ หรืออ้างความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย และความพร้อมของ กกต. ในฐานะผู้กำหนดวันเลือกตั้งและจัดการการเลือกตั้ง ซึ่งโยนกันไปโยนกันมา กระทั่งรัฐบาลให้ความเห็นว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นภายหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

หากในเดือนธันวาคมมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจริง ย่อมเป็นข่าวดีปลายปี เป็นข่าวดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าวดีของชาวบ้าน และเป็นข่าวดีของรัฐบาล เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมานานหลังการรัฐประหารปี 2557 จะทำให้ทุกท้องถิ่นมีผู้อาสาเข้ามาทำประโยชน์ให้ประชาชนอย่างคึกคักขึ้น ความรู้สึกของชาวบ้านที่ถูกบังคับด้วยการหยุดยั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นจะหายไปทั่วประเทศไทยจะมีผู้บริหารรุ่นใหม่หรือผู้บริหารรุ่นเดิมที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปใหม่เข้ามาทำงานตามวาระ

การเลือกตั้งใหม่และเข้ามาทำงานตามวาระคือ การปรับจูนให้สิ่งผิดปกติก่อนหน้านี้กลับคืนสู่ความเป็นปกติ กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกดองด้วยคำสั่งห้ามจะหมดไป ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งจะทำงานอุทิศให้ประชาชนที่เลือกพวกเขา การที่ท้องถิ่นทุ่มเทเพื่อชาวบ้าน รัฐบาลก็จะมีองค์กรที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชน การที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หมายถึงการกำหนดเวลาให้ทำงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะเป็น อบจ. ในวันที่ 13 ธันวาคม หรือจะเร่งให้เร็วขึ้น ย่อมเป็นเรื่องดี เพราะการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือท้องถิ่น ล้วนมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สถานีคิดเลขที่ 12 : รัฐธรรมนูญ-สิ้นคิด โดย จำลอง ดอกปิก
บทความถัดไปคิดเห็นแชร์ : X-ray ส่งออกประเทศไทย เริ่มเห็นแสงสว่างปลายทาง