บทนำ : คุณภาพชีวิต

บทนำ : คุณภาพชีวิต ประเทศไทยยังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

บทนำ : คุณภาพชีวิต

ประเทศไทยยังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด แม้ว่าการแพร่ระบาดจะลดความเข้มข้น แต่รัฐบาลก็ประกาศให้ประชาชนเข้มงวดมาตรการสาธารณสุขต่อไป เนื่องจากตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และการฉีดยังไม่ครอบคลุม โอกาสที่จะเกิดการระบาดรอบใหม่ย่อมมีอยู่ตลอดเวลา ในขณะนี้ถือว่าโรคดังกล่าวได้คุกคามสุขภาพของคนไทยและประชากรโลก และบีบบังคับให้การดำเนินชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสุขภาพมิได้เกิดขึ้นเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 เท่านั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพเกิดปัญหาได้ ทุกวันนี้ เมื่อตื่นเช้ามาคนไทยต้องตรวจวัดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ว่าเกินมาตรฐานมากหรือน้อย เพราะฝุ่นพิษดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพ หากไม่ระวัง ใช้ชีวิตกลางแจ้งท่ามกลางฝุ่นพิษที่เกินมาตรฐานมากๆ สุขภาพย่อมได้รับผลกระทบ ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกิดขึ้นทั้งประเทศ มาจากสาเหตุการเผา การใช้เครื่องยนต์ และสภาพอากาศที่เป็นฝาชีครอบ

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับภัยแล้งที่เกิดขึ้นเร็ว ผลกระทบจากภัยแล้งที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วคือ ทำให้น้ำประปากรุงเทพฯ และปริมณฑลมีรสเค็ม เพราะน้ำทะเลหนุนสูง ขณะที่น้ำแม่น้ำไม่มีแรงพอจะผลักน้ำเค็มออกไป ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ที่น้ำประปาเค็ม ระมัดระวังการบริโภค โดยเฉพาะประชาชนมีโรคประจำตัวสถานการณ์เช่นนี้ คนไทยต้องเผชิญหน้าทุกปี หมายความว่า ณ ห้วงเวลาหนึ่งของปีจะต้องมีช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประปา

นอกจากโรคโควิด-19 ฝุ่นพิษ และภัยแล้งแล้วประเทศไทยยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่อาจสร้างปัญหาสุขภาพให้คนไทย การตรวจเช็กเรื่องคุณภาพของอากาศ คุณภาพของน้ำ คุณภาพของอาหาร และอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ การจัดการน้ำ การจัดการฝุ่นละออง การจัดการอาหาร และอื่นๆ ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลต้องถือเป็นนโยบายหลัก หน่วยราชการต้องป้องกันและลดผลกระทบ ประชาชนควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันตัวให้ปลอดภัย ทำให้คนไทยทั้งในเมืองและในชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยอดโควิดวันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 809 ราย สมุทรสาครยังหนัก 786 ราย
บทความถัดไปรถแห่-คนบันเทิง จ.ชัยภูมิ ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าฯชัยภูมิ กระทบหนักโควิด ต้องตกงานนับพัน