บทนำ : จับตาแก้ รธน.

บทนำ : จับตาแก้ รธน. พรรครัฐบาล ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์

พรรครัฐบาล ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 9 ญัตติ เพื่อแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ใช้มติรัฐสภา 3 ใน 5 หรือ 450 เสียง ในการแก้รัฐธรรมนูญ จากเดิมใช้เสียงข้างมากของรัฐสภา โดยต้องมี ส.ว.เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แก้ไขระบบเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ ให้มี ส.ส.เขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน นายกรัฐมนตรีมาจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ หรือจาก ส.ส. เพื่อยึดโยงกับการเลือกตั้ง แก้ไขการตรวจสอบการใช้อำนาจ ป.ป.ช.ให้ถูกดำเนินคดีได้ แก้มาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา ฯลฯ ส่วนพรรคพลังประชารัฐยื่นแก้ไข 5 ประเด็น คือ เพิ่มเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ แก้ปัญหากระบวนการไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง แก้ไขระบบเลือกตั้ง ใช้บัตรสองใบ มี ส.ส.เขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน แก้ไขการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ให้ ส.ส.และ ส.ว.ติดต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขมาตรา 270 ให้ ส.ส.มีหน้าที่และมีอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จากเดิมที่ให้ ส.ว.ทำหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว

ฝ่ายค้านยื่น 5 ร่าง แก้ไขมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร.ไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 แก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แก้ไขเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29 เรื่องการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 45 และ 47 เรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การแก้ไขมาตรา 83 กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ มี ส.ส.เขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 275 และ 279 ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยกเลิกอำนาจ คสช.

การแก้ไขที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นไปตามกติกาสากลได้ คือร่างแก้ไขของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ยกเว้นพลังประชารัฐ และร่างแก้ไขของฝ่ายค้าน ให้ยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการกำหนดตัวนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม มี ส.ว.บางคนประกาศไม่รับการแก้ไขที่จะตัดอำนาจของตนเองแล้ว ซึ่งจะมีผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีปัญหาอีกครั้ง สังคมไทยจะต้องจับตาการแก้ไขในครั้งนี้ เพราะจะมีผลต่อประชาชนเจ้าของสิทธิเลือกตั้ง ที่จะเลือกได้แค่ ส.ส.แต่กำหนดผู้บริหารประเทศไม่ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เช็กที่นี่ พิกัดตรวจหาเชื้อโควิดฟรี วันนี้ 6 จุด รอบกรุงเทพมหานคร
บทความถัดไปนายกฯอังกฤษลั่นให้ความสำคัญกับการป้องกันโควิดเป็นอันดับ 1 แม้เสี่ยงโดนยูฟ่าถอนสิทธิจัดนัดชิงยูโร