บทนำหนังสือพิมพ์มติชน : เลือกตั้ง อบต.28 พ.ย.

บทนำ : เลือกตั้ง อบต.28 พย. ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลือกตั้ง

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายก อบต.ได้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 13 กันยายน เพื่อพิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. กระทั่งได้ข้อสรุปว่า กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.

ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ มี อบต.ที่ต้องเลือกตั้งจำนวน 5,300 แห่ง โดยการจัดการเลือกตั้งจะจัดท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เป็นการจัดเลือกตั้งภายใต้รูปแบบนิว นอร์มอล ที่เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 หากสถานการณ์ระบาดหนักในช่วงกำหนดวันเลือกตั้ง ก็สามารถที่จะเลื่อนได้ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดเปิดช่องทางไว้

การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว นอกจากจะเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนในแต่ละตำบลเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตัวเองแล้ว ยังเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น หรืออาจจะลดน้อยลงก็เป็นไปได้หากแต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่อาจขัดขวางการดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นอีกหนึ่งการจัดการภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งหากทุกตำบลท้องถิ่นสามารถจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาด และทำให้การเลือกตั้ง อบต.เป็นไปโดยสมบูรณ์ เช่น ยังคงหาวิธีการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง เพื่อให้ประชาชนรับทราบนโยบาย และตัดสินใจไปหย่อนบัตรโดยไม่เกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีกได้ ย่อมแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชน และระดับการจัดการของ กกต.ในหน่วยเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้หากผ่านพ้นจากโรคระบาด และสามารถขับเคลื่อนการหาเสียงเลือกตั้งได้ตามปกติ จะกลายเป็นตัวอย่างให้แก่ท้องถิ่นพิเศษอย่างกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา ซึ่ง ครม.ยังไม่มีมติให้จัดการเลือกตั้ง โดยมีกำหนดว่าจะอนุญาตให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพฯ และสมาชิกตลอดจนนายกเมืองพัทยาหลังจากการเลือกตั้ง อบต.ผ่านพ้นไป ซึ่งหากไทยสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ครบทั้ง อบจ. เทศบาล ซึ่งได้เลือกตั้งไปแล้ว รวมถึง อบต.ที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง และ กทม. เมืองพัทยา ก็จะทำให้กลไกประชาธิปไตยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง หลังจากสะดุดลง เพราะการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ดังนั้นประชาชนทุกคนที่ได้รับสิทธิคืนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่จะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของเราด้วยมือของเราเอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon