บทนำ : หารายได้เพิ่ม-เริ่มทำ

บทนำ : หารายได้เพิ่ม-เริ่มทำ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจจาก Pandemic สู่ Endemic” ในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 โดยกล่าวถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจทั่วโลก และเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องปรับตัว เนื่องจากโรคโควิด-19 ที่ระบาดหนัก ทำให้ต้องจำกัดการเดินทางส่งผลลบต่อภาคการท่องเที่ยวไทย รายได้ของประเทศหายไปกว่า 2 ล้านล้านบาท

นายอาคมบอกว่า ทุกประเทศต้องใช้งบประมาณไปกับการใช้เยียวยา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ฉบับ รวมวงเงินกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น จึงได้ขยับกรอบเพดานหนี้ เพื่อเปิดช่องในการกู้เงินป้องกันและระงับการแพร่ระบาด และนำเงินกู้มาฟื้นฟูเศรษฐกิจ เมื่อมีรายได้จ่ายจำนวนมาก รัฐบาลจำเป็นต้องแสวงหารายได้เพิ่ม เพราะเงินทุกบาทที่กู้มาแล้วใช้ไป คือเงินจากอนาคตที่ประเทศไทยต้องหามาชดใช้

สำหรับแนวทางการเพิ่มรายได้ของประเทศนั้นนายอาคมบอกว่ามี 4 แนวทาง คือ 1.ปฏิรูปโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ ทั้งเงินภาษีอาการ การจัดเก็บรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้จากสัมปทาน ซึ่งคลังจะพิจารณาวิธีการปฏิรูป 2.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 3.การปรับโครงสร้างประชากร อธิบายได้ว่า เมื่อไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตราส่วนของจำนวนผู้สูงอายุต่อประชากรจะพุ่งกว่า 24% ของประชากร ฉะนั้น การลงทุนทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข สุขอนามัย เพื่อความยืนยาวของชีวิตคน ถือเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจอีกแบบ ที่เป็นเรื่องใหญ่ และ 4.การสร้างการเติบโตของเครื่องยนต์ใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งเป็นความหวังที่ต้องการการลงทุน เครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนเข้าไปได้

แนวทางทั้ง 4 ประการ จำเป็นต้องเริ่มทำตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากแนวทางดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่ควรรอช้า ทุกอย่างต้องเริ่มดำเนินการพร้อมๆ กับการอธิบายความต่อสาธารณชน เพื่อผ่อนหนักผ่อนเบาในการปฏิรูป โดยมีเป้าหมายสำคัญคือความมั่งคั่งและมีความมั่นคง ขณะเดียวกัน ยังอาจจะมีภาคส่วนอื่นๆ ที่มีกิจกรรม หรือโครงการที่สอดรับกับการหารายได้เข้าประเทศ รัฐบาลก็น่าจะนำเอาไอเดียเหล่านั้นมาพิจารณา และถ้าเป็นความหวังของประเทศ แนวทางดังกล่าวน่าจะนำมาขยายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศชาติคืนสู่ปกติและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon