บทนำ : พร้อมหรือยัง

บทนำ : พร้อมหรือยัง นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรองรับนโยบาย “เปิดประเทศใน 120 วัน” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศอย่างปลอดภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ 3 รูปแบบ คือ เข้าประเทศไม่ต้องกักตัว 45 ประเทศ 1 เขตบริหารพิเศษ, การเข้าแซนด์บ็อกซ์ท่องเที่ยว 7 วัน และเข้ารับการกักตัวในสถานที่กำหนด 7-14 วัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อม 5 ด้านสำหรับการเปิดประเทศ ประกอบด้วย 1.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนก่อนเดินทาง ขั้นตอนการตรวจสอบที่ด่านควบคุมโรค การเดินทางจากท่าอากาศยานจนถึงโรงแรมในลักษณะปิด (Sealed Route) และการตรวจหาเชื้อในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านกระบวนการและไม่มีการติดเชื้อ อีกทั้งมีความปลอดภัยเมื่อท่องเที่ยวในไทย นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนวัคซีนให้จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อฉีดให้ครอบคลุมเพียงพอ เป็นการควบคุมการระบาดและสร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วน

2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้เดินทางเข้าในประเทศอย่างรวดเร็วแม่นยำ และการตรวจสายพันธุ์กลายพันธุ์ 3.มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus มีใบรับรองและ QR Code ที่ให้ประชาชนสแกนเพื่อตรวจสอบและประเมินร้องเรียนได้ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ 4.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้สถานพยาบาลประเมินตนเอง พร้อมเข้าสู่การแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล และ 5.เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง โดยขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ 26.2 ล้านเม็ด ยาเรมเดซิเวียร์ 74,284 ขวด และเวชภัณฑ์ต่างๆ ภาพรวมคงคลังประมาณ 3-6 เดือน และสามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติมตลอดเวลา

การเตรียมพร้อมเปิดประเทศมิใช่เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว หากแต่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยก็ต้องพร้อมที่จะรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ต้องมีความพร้อม ขอให้ถือว่าการปิดประเทศตั้งแต่โรคโควิด-19 ระบาดเป็นการซ้อมการดำรงอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เมื่อมีการเปิดประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน จะได้ใช้มาตรการต่างๆ ที่เคยปฏิบัติมาใช้กับการเปิดประเทศ เพื่อให้ปลอดโรค ในขณะเดียวกันก็สามารถทำมาหากินได้ ซึ่งอีกไม่กี่วันการเปิดประเทศจะเริ่มต้น ทุกฝ่ายพร้อมกันแล้วหรือยัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon