คนตามข่าว : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธาน กขค.ชี้ควบรวม2ค่ายมือถือ

คนตามข่าว : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธาน กขค.ชี้ควบรวม2ค่ายมือถือ
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ประธานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า (กขค.)

ระบุกรณีเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ ประกาศความร่วมมือที่จะนำไปสู่การควบรวมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)

ที่มีผู้ห่วงใย ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

เรื่องนี้ กขค.ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่มี กสทช.กำกับดูแล

จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หากบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่อาจยื่นเรื่องมายัง กขค.เพื่อให้พิจารณาเรื่องควบรวม

เกิด 24 สิงหาคม 2499 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Syracuse University, USA. และ Ph.D. สาขา Social Science Syracuse University, USA.

ผ่านการดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมษายน 2549-มีนาคม 2557

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤษภาคม 2557

กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการคุ้มครองจริยธรรม กรมศุลกากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

19 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาลาออก และสมัครเข้ารับการสรรหาและได้รับเลือก แต่งตั้งเป็นกรรมการบอร์ดการแข่งขันทางการค้าแทน สุธรรม อยู่ในธรรม ที่ลาออก

24 ธันวาคม 2561 บอร์ด กขค.โหวตนั่งเก้าอี้ประธาน

ชี้ว่า โครงสร้างผู้ประกอบการค่ายมือถือ 3 บริษัทแรกของไทย TRUE DTAC และ AIS มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า 75% ตามคำนิยามของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอยู่แล้ว ซึ่งไม่ผิดตามกฎหมาย ยกเว้นใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม เช่น กลั่นแกล้งคู่แข่งขัน หรือแทรกแซงการประกอบธุรกิจของรายอื่น

ตรงนี้คงต้องไปไล่ดูในรายละเอียดที่จะออกมาก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon