บทนำ : เด็กไทยกับโรคอ้วน

บทนำ : เด็กไทยกับโรคอ้วน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญชวนว่า วันที่ 4 มีนาคม เป็นวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) กรมอนามัยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กไทยปลอดภัยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มหวานมันเค็มเกิน ลดเสี่ยงโรคอ้วน

อธิบดีกรมอนามัยระบุว่า ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 ก.พ.2566 พบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 9.13 เด็กวัยเรียน 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 13.4 และเด็กวัยรุ่น 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 13.2 รวมทั้งจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือ อาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง ในเด็ก พบว่า เด็กประมาณ 1 ใน 3 คน ดื่มนมรสหวานทุกวัน กินขนมกรุบกรอบทุกวัน และดื่มน้ำอัดลมทุกวัน และเด็กประมาณ 1 ใน 5 คน ดื่มน้ำหวาน น้ำผลไม้ทุกวัน

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่ยังซื้ออาหารตามความชอบ ประกอบกับกลยุทธ์การตลาด ลด แลก แจก แถม ชิงโชค ชิงรางวัล ทำให้การกินอาหารและเครื่องดื่มหวาน มัน เค็ม กลายเป็นเรื่องปกติ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียน ควรสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กในการเลือกซื้ออาหาร และส่งเสริมโภชนาการที่ดี จากการเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ ลดการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น อาหารมีปริมาณไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง และเสริมอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่

Advertisement

ต้องยอมรับว่า สังคมสมัยใหม่ ผู้บริโภคทุกวัยตกอยู่ใต้อิทธิพลของการโฆษณา และการตลาดที่เข้าถึงได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต มีการจัดทำเนื้อหาหรือ content ชักจูงให้บริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา อาทิ อาหารที่ทำให้เกิดโรคอ้วน อาหารดิบๆ สุกๆ หรือปรุงโดยเน้นความพึงพอใจ ไม่สมดุลในทางโภชนาการทุกหน่วยในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความเข้มแข็งในทางสุขภาพอนามัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image