บทนำ : พ.ร.ก.-ดับไฟใต้

พ.ร.ก.-ดับไฟใต้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) เป็นประธานการประชุม กบฉ. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นแถลงว่า หลังจากระยะเวลา 1 เดือนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลเรื่องการพิจารณาเรื่องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีการพิจารณาถี่ถ้วน และได้ให้ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยไปรับฟังความเห็นประชาชน รวมถึงนำข้อมูลและความเห็นจาก สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ สถิติตั้งแต่ปี 50 จนถึงปัจจุบัน ความรุนแรงของสถานการณ์ลดลง

นายสมศักดิ์ระบุว่า ในอดีตมีบางปีมีเหตุการณ์สูงกว่า 100 ครั้ง แต่ช่วงโควิด-19 ระบาด สถิติลดเหลือประมาณ 70 ครั้ง ส่วนปี’66 นี้มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ประมาณ 100 กว่าครั้ง จึงนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณา ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่าง 20 ตุลาคม 2566-19 มกราคม 2567 แต่ให้ปรับลด 3 อำเภอ ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน ได้แก่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รวมถึงมีมติปรับให้ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส กลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกครั้ง เนื่องจาก 5 ปีหลังมานี้ สถิติความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยจะนำมติ กบฉ.เสนอ ครม.พิจารณาต่อไป

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นและดำรงอยู่มายาวนาน ร่วมสองทศวรรษ มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก รัฐบาลหลายคณะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ที่ปะทุมาตั้งแต่ปี 2547 บางคณะใช้นโยบายการเมืองนำ แต่ก็ยังไม่สามารถสถาปนาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ สถานการณ์ในปัจจุบันแม้การก่อเหตุรุนแรงลดลง แต่การปกครองด้วยกฎหมายความมั่นคง ก็เป็นภาพสะท้อน และเป็นคำตอบถึงความเป็นพื้นที่พิเศษ มีปัญหา รัฐมีมติขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.อีก 3 เดือน โดยอ้างความเห็นประชาชนและหน่วยงานความมั่นคง แต่ตราบใดที่ยังไม่มีนโยบาย แผนงานแก้ไขการก่อเหตุ และการพัฒนาพื้นที่ควบคู่ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการแก้ไขอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการเจรจาสันติภาพ น่าเชื่อได้ว่าเมื่อครบกำหนด มีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐจะขอขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปอีกครั้ง และอย่างไม่สิ้นสุด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image