สถานีคิดเลขที่12 : ต้องอยากแก้ รธน. : โดย นฤตย์ เสกธีระ

คุณสมบัติสำคัญของประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ เป็นคนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ส่วนจะต้องมี “ความเป็นกลาง” หรือเป็น “คนกลาง” หรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่

ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ ตั้งขึ้นมาเพื่อหาช่องทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

หมายความว่า กรรมาธิการต้องตกผลึกแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา สมควรได้รับการแก้ไข

แต่หนทางการแก้ไขเป็นไปได้ยาก เพราะกลไกของรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมานั้นปิดล็อก ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบจะเป็นไปไม่ได้

กระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านขั้นตอนที่แม้แต่สถานการณ์ปกติก็ผ่านยาก

ยิ่งประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้ง ยิ่งยากที่จะผ่านไปได้

หากย้อนกลับไปดูขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญจะพบว่า หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

หนึ่ง ต้องมีผู้เสนอญัตติเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ผู้เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเป็น “คณะรัฐมนตรี” หรืออาจจะเป็น “ส.ส.ไม่น้อยกว่า 100 คน”

หรือเป็น “ส.ส.และ ส.ว.รวมกันไม่น้อยกว่า 150 คน” หรือ “พลเมืองไม่น้อยกว่า 50,000 คน”

สอง ขั้นตอนการพิจารณาญัตติ ต้องพิจารณา 3 วาระ หลักการ แปรญัตติรายมาตรา และลงมติ

สาม การลงมติในวาระที่สาม “ต้องมีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา”

ในจำนวนเสียงสนับสนุนนั้น ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน

“ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา”

ข้อกำหนดดังกล่าว แม้จะบอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขได้ แต่ก็แก้ไขไม่ได้

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขจึงต้องมาแสวงหาวิธีการ

ประธานคณะกรรมาธิการจึงต้องมองเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขประเทศจะมีปัญหา

ประธานคณะกรรมาธิการจะต้องมีเวลาทำงาน มีความมุ่งมั่นที่จะหาช่องทางทำเรื่องยากๆ อย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือจะเป็น นายสุชาติ ตันเจริญ หรือจะเป็นใครคนใดอีกก็แล้วแต่ที่จะมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้

คุณสมบัติสำคัญที่ขาดเสียไม่ได้ นั่นคือ มองเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

และต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จังหวะก้าว ลีลา ประชาธิปัตย์ เปิดเกมรุก อาวุธ ‘อภิสิทธิ์’
บทความถัดไปจอดป้ายประชาชื่น : อนาคต‘ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง’