“เจ้าสัววิชัย”กับการส่งเสริมสินค้าชุมชน และเพื่อสังคม

ตลอดระยะเวลาร่วมสามทศวรรษ ที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผงาดในวงการธุรกิจที่ล้วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของไทย กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตึกคิง เพาเวอร์ มหานคร แลนด์มาร์คอันโดดเด่นของกรุงเทพฯ รวมถึงสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ซิตี้ แห่งประเทศอังกฤษ ที่สร้างตำนานในวงการกีฬาโลกมาแล้ว

ผู้นำความสำเร็จดังกล่าวคือ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา หรือ “เจ้าสัววิชัย” ผู้มีบุคลิกโดดเด่นเป็นคนยิ้มง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี  พร้อมกับความมีวิสัยทัศน์ยาวไกล ขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจจริงในทุกๆด้าน ผลักดันความสำเร็จของ คิง เพาเวอร์

ควบคู่กับความสำเร็จทางธุรกิจ ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา คุณวิชัย ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มรากหญ้า ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ผ่าน“โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์  พลังคนไทย” สนับสนุนด้านกีฬา การศึกษา ดนตรี ชุมชน สาธารณสุข และสินค้าOTOP โดยนำสินค้าจากผู้ด้อยโอกาส และจากชุมชนมาขายในร้านค้าปลอดภาษี

หนึ่งในตัวอย่างสินค้าจากผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า ที่วางขายอยู่ในสนามบินในหมวดสินค้าที่ระลึก เจ้าของผลิตภัณฑ์คือ  คุณภพต์ เทพาสิต ประธานสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย ที่ประสบอุบัติเหตุอันเกิดจากพวกเมาแล้วขับ ทำให้เขาต้องกลายมาเป็นคนพิการ ซึ่งพยายามดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ จนกระทั่งได้มาเรียนรู้เรื่องการเป่าแก้วจนชำนาญ

ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากคิงเพาเวอร์โดยการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในร้านค้าปลอดภาษีรวมทั้งให้ความรู้เรื่องการทำระบบบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก จนในที่สุดได้กลายเป็นสินค้าที่ระลึกที่ได้รับความสนใจและตอบรับจากนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เป็นสินค้า OTOP ที่ขายดีที่สุดในหมวดสินค้าของที่ระลึก คิง เพาเวอร์

“โครงการเพื่อชุมชนของผู้ใหญ่ใจดีคุณวิชัย เป็นการนำพลังของคนไทยมารวมกัน หนึ่งในนั้นมีคนพิการที่ท่านช่วยสนับสนุนในการซื้อสินค้าคนพิการและจัดหาตลาดให้แล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่ดีให้กับคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมประเทศชาติ ในการช่วยกันพัฒนาประเทศ ผมรู้สึกเสียดายเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลที่ดีที่คอยช่วยเหลือสังคมและคนพิการตลอดมาท่านยังอยู่ในใจพวกเราคนพิการเสมอครับ”

”คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ยังเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนในต่างจังหวัดด้วย  อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “อารมณ์ดิน” ที่บ้านใหม่ฉลองราช ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ของคุณอรรถเทพ สมัครธัญกิจ หรือคุณโจและคุณอุ้ม สุพิชญา อดิภัทรนันนท์ ด้วยแนวที่คิดที่กว้างไกล ควบคู่ไปกับความใส่ใจในผลงานทุกชิ้น ทำให้ “อารมณ์ดิน” กลายเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็น 1 ในสินค้า OTOP ของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องขยายกำลังการผลิต และช่วยสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน นับร้อย นับพันครอบครัว

คุณอรรถเทพ เล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นของอารมณ์ดินเกิดจากการที่ได้ลองนำงานที่ส่งอาจารย์ไปขายที่ถนนคนเดิน ชิ้นแรกขายได้ในราคา 800 บาท  จากนั้นจึงผลิตชิ้นงานอารมณ์ดี คือ การปั้นหมูยิ้ม ควายยิ้ม มาทำตลาด เมื่อขายดีมากขึ้นจนมีคนลอกเลียนแบบ คุณอรรถเทพจึงคิดจะเปลี่ยนช่องทางการตลาดสู่ร้านดิวตี้ฟรี โดยติดต่อกับคิงเพาเวอร์  ได้รับการตอบรับภายใน 2 สัปดาห์ โดยสั่งซื้อล็อตแรก 300 ชิ้น เป็นรูปสามเณร ซึ่งก็ได้กระจายงานให้ชาวบ้านไป เช่น การถักหมวก ผ้าพันคอจิ๋ว เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวแม่เมาะ

ผ่านมาร่วม 2 ปี จนมาถึงวันนี้คิงเพาเวอร์สั่งซื้อสินค้าแล้ว 3,200 ชิ้น โดยคอนเซปต์ของคิงเพาเวอร์ที่เราได้รับมาคือ 10 ชิ้นงาน เช่น ถ้าเป็นปีไก่ก็ต้องการชิ้นงานที่เกี่ยวกับไก่  หรือเมื่อโจทย์คือ “สุวรรณภูมิ” ก็คิดว่าสัญลักษณ์ของสุวรรณภูมิคือยักษ์ จึงยักษ์มาเป็นต้นแบบมาผสมกับช้างที่มีความเป็นไทย

“ เราเริ่มกันแบบบ้านๆ ไม่ได้มีระบบอะไร ทางคิง เพาเวอร์แนะนำการเก็บข้อมูลต่างๆ การทำบัญชี การสต๊อก พอได้โอกาสมาแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้มาทำเป็นมืออาชีพมากขึ้น หากเราไม่รู้จักคิงเพาเวอร์ ก็คงไม่มีอารมณ์ดินที่เติบโตมาถึงทุกวันนี้”

โครงการซีเอสอาร์ของคิงเพาเวอร์ยังขยายไปอีกหลายภาคส่วน เช่น  การให้ทุนการศึกษากับเยาวชนไทยที่ดำเนินการมากว่า 13 ปี ด้วยความตระหนักว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการ ส่งมอบสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดจำนวน 100 สนามทั่วประเทศ และแจกลูกฟุตบอลอีก 1 ล้านลูก

ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสาธารณสุข นอกจากการสร้างรายได้กับชุมชนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีห้องน้ำไม่จำนวนเพียงพอ หรือขาดมาตรฐานทั้งในเรื่องของการออกแบบและความสะอาด

ห้องน้ำที่คิง เพาเวอร์จัดสร้างอยู่ในโครงการ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” เป็นห้องน้ำที่ได้มาตรฐานในรูปแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์ เพื่อรองรับการใช้งานของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ที่สะอาด สะดวก ทันสมัย และปลอดภัย สำหรับแหล่งท่องเที่ยวได้รับมอบห้องน้ำแล้ว เช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี น่าน และหนองคาย ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมโดยที่คิง เพาเวอร์  ที่คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ริเริ่มเป็นมรดกแห่งความดี ความภาคภูมิใจ เพื่อให้ทายาทและคนรุ่นหลังได้ร่วมสานต่อเพื่อสังคมไทยสืบไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“MaleePruk” ยาดมสมุนไพร…ความหอมจากธรรมชาติ
บทความถัดไปบลจ.ยูโอบีตั้งเป้าเพิ่มเอยูเอ็ม15% แนะธีมลงทุนปี’62 กระจายเสี่ยง คาดดัชนีหุ้นสิ้นปี 1,750 จุด