โปรดเกล้าฯ ‘เพ็ญศรี วงศ์เสรี’ พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง

โปรดเกล้าฯ ‘เพ็ญศรี วงศ์เสรี’ พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปค.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง ด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาต นางเพ็ญศรี วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เนื่องจาก
รับราชการมานาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon