ชมคลิป สนพ.เดินสายรับฟังร่างแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทยฉบับใหม่ หรือ Public Hearing ภาคใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนกว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟัง และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและตอบข้อซักถาม

บทความก่อนหน้านี้“มาเลย์” เผาทำลายเกล็ดตัวนิ่ม หนักเกือบ 3 ตัน มูลค่า 295 ล้านบ. เผยต้นทางมาจากแอฟริกา
บทความถัดไปแพทย์แนะฉีดวัคซีนสกัดเชื้อ ‘ไวรัสงูสวัด’