The Hel(l)lmet Show EP.42 : มหาอำนาจจับมือกัน = สงครามโลกครั้งที่ 3 ?

สงครามโลกครั้งที่3

จากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในหลายประเทศขณะนี้จนมีการตั้งคำถามว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ราะเหตุระหองระแหงครั้งนี้ทำให้ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริการัสเซียและยุโรปจับมือกันเพื่อโค้นล่มไอเอส

ซึ่งรูปแบบของสงครามในคราวนี้แตกต่างจากสงครามโลกหรือการรบในอดีตหลายครั้งที่ผ่านมาที่เคยรบกันเพราะอุดมการณ์หรือผลประโยชน์แต่ในครั้งนีเป็นการตีความเรื่องของศาสนามาเกี่ยวข้อง ดังเช่นสงครามครูเสดเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

สำหรับความคืบหน้าของการสถานการณ์ขณะนี้เบลเยี่ยมได้ประกาศปิดเมือง ขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกับรัสเซียเข้าไปถล่มไอเอสที่ซีเรียที่มีข่าวคราวว่าบางครั้งระเบิดก็ไปส่งผลกระทบต่อฝ่ายที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนอยู่ในซีเรียด้วย

ด้านงานวิจัยของตะวันตกก็รายงานข้อมูลออกมาว่า ส่วนใหญ่แล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะไม่รบกันและการเฝ้าระวังการก่อการร้ายก็แบ่งออกเป็น 2 กระแสกลุ่มหนึ่งคือฝ่ายความมั่นคงมองว่าหากเปิดประเทศมากเกินไปจะเป็นต้นเหตุของการก่อการร้ายในขณะที่บางกลุ่มก็มองว่าการปิดประเทศก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดการก่อการร้าย

ขณะที่ประเทศเล็กๆของเรา ก็ต้องจับตามองสถานการณ์นี้เช่นกัน หลังนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คุมเข้มมาตรการ Safety Thailand แต่การปิดประเทศไทยทำได้ยากส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นประเทศเปิด เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการปิดประเทศจึงอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่หน่วยข่าวกรองจำเป็นจะต้องมีคุณภาพเพื่อช่วยป้องกันการก่อการร้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon