ไทยจัดประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  หนุนหลักประกันสุขภาพไทยสู่ระดับสากล

      ในอดีตไทยเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการให้บริการทางสาธารณสุขเหลื่อมล้ำสูง กระทั้งเมื่อปี 2544  ได้มีการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ โดยการนำระบบหลักประกันสุขภาพมาใช้ เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทำให้คนไทยกว่า 99% เข้าถึงสิทธิสุขภาพอย่างเสมอหน้า และทำให้อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดไม่สัมพันธ์กับความยากจนอีกต่อไป

      นับจากวันนั้น ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย ผ่านการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดของประเทศ  โดยปี 2562 นิตยสาร CEO WORLD จากสหรัฐอเมริกายกย่องไทยเป็นประเทศอันดับ 6 ของโลกที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุด รองจาก ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรีย และเดนมาร์ก

      เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จด้านการปฏิรูประบบสาธารณสุขในระดับสากล ไทยได้จับมือเป็นพันธมิตรหลักประกันสุขภาพกับญี่ปุ่น  และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพกับหลายประเทศ ทั้งในระดับอาเซียนและทั่วโลก เช่น เคนยา แอฟริกาใต้ โมร็อกโก เนปาล ฯลฯ โดยมีหลักประกันสุขภาพไทยเป็นต้นแบบและปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ

      และปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของวงการสาธารณสุขไทย  ในการประชุมเวทีวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 (PMAC2020) ที่ผ่านมามีหัวข้อการประชุมสำคัญ คือ ประเด็น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : UHC)  และมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารือกันในเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนระบบ UHC ทั่วโลกให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีโจทย์ท้าทายใหญ่คือ ทำอย่างไรให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของแต่ละประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

      ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ม.ค.-2 ก.พ. 2563 โดยวันที่ 28-29 ม.ค. 2563 เป็นการประชุมย่อย ส่วนวันที่ 30 ม.ค. 2563 เป็นการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในปีนี้ และการลงพื้นที่เยี่ยมชมนวัตกรรมบริการสาธารณสุขที่โดดเด่นของไทยใน 7 พื้นที่ และวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2563 เป็นการประชุมเวทีหลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

      สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ สาขาการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.ราล์ฟ เอฟ. ดับเบิลยู. บาร์เทนชลากเกอร์ หัวหน้าภาควิชาโรคติดเชื้อ อณูไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก และหัวหน้าหน่วยไวรัสที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

      และสาขาการสาธารณสุขศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิด เมบีย์ ศาสตราจารย์สาขาโรคติดต่อ และภาควิชาวิจัยคลินิก วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร ตามลำดับ

บทความก่อนหน้านี้จัดสะวิง ‘ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์’ ปี 7 คัด 4 คนผลงานเจ๋ง บู๊ศึกใหญ่ที่ญี่ปุ่น
บทความถัดไป‘ฉลามชล’ ผุดแคมเปญรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้ามใช้พลาสติกเข้าสนามบอล