The Hel(l)met Show EP.62 : แหกสมองคนไทย อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

แม้ว่าเด็กไทยจะไปโรงเรียนปีละประมาณ 200 วัน เรียนวันละ 8 ชั่วโมง แต่ยังมีเด็กจำนวนมากที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ตัวอย่างจากการสำรวจพบว่ามีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีจำนวนราว 25,000-26,000 คนทั่วประเทศกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ทำให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศนโยบายการเป็นปีที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาพัฒนาคนกันอีกยกใหญ่

            ปัญหาสำคัญส่วนใหญ่ที่ทำให้เด็กอ่านหนังสือไม่ได้มาจาก หลายสาเหตุใหญ่ ประการแรกคือ ครอบครัวยากจน เด็กขาดเรียนบ่อยๆ ต่อมาคือ เด็กไม่ได้พูดภาษาไทยที่บ้าน ประการที่ 3 มีปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 5-6 ในบางโรงเรียน หรืออาจจะมากกว่านั้น และประการสุดท้าย ครูไม่เพียงพอในการสอนหนังสือ หรือบางครั้งครูต้องไปทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การสอน เช่น การจัดทำเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ หรือ ได้รับมอบหมายงานอื่นจากผู้บริหารเป็นต้น

อ.พิชญ์มองว่า  การส่งเสริมการอ่านใช่ว่าจะมีแค่ตัวหนังสือ แต่มันต้องมีบรรยากาศแรงกระตุ้นจากภายนอก ทำให้การอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อ หลากหลาย เมื่ออ่านแล้วก็สามารถนำมาบอกเล่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้

การที่จะปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านต้องเกิดความร่วมมือหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กอยากเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงแค่อ่านออก แต่ต้องสามารถวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่าน ร่วมด้วยปัจจัยในหลายๆด้านที่ส่งผลให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ติดตามรายการ “The Hel(l)met Show หมวกกันน็อค” ได้ทางมติชนออนไลน์ หรือ ทางช่องทาง Youtube ในช่องMatichonTV วันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ 18.00น.ดำเนินรายการโดย “ไบค์เกอร์หนุ่มใหญ่” ที่สลัดคราบอาจารย์นักวิชาการ “พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์” เจ้าของร้านกาแฟนักปั่นย่านสุขุมวิท จากอดีตนักการเมืองที่ช่วงนี้ต้องพักงาน “สุรนันทน์ เวชชาชีวะ”

Don?t be insane protect your brain !!!
รักสมอง…ลอง “หมวกกันน็อค” !?

คลิกติดตามที่ Matichon TV
matichon tv

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon