คุณภาพคือความอยู่รอด : ทำงานอย่างมีคุณภาพ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทําไมถึงต้องทำงานอย่างมีคุณภาพ

เพราะการทำงานอย่างมีคุณภาพ ทำให้เราสามารถประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา นั้นคือ “ทำน้อยได้มาก”

และที่สำคัญก็คือ การที่เราไม่ต้องเสียอารมณ์กับงานที่ไม่มีคุณภาพหรือเสียความรู้สึกกับคนที่ทำงานไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจทำให้เสียสุขภาพจิตอีกด้วย

การทำงานอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นการทำงานต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ด้วยความประหยัดทรัพยากร

การทำงานอย่างมีคุณภาพ ยังแสดงถึง “ความเป็นมืออาชีพ” ด้วย เพราะสารพัดโครงการที่มีปัญหา เนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ไม่มีคุณภาพและขาด “นักบริหารมืออาชีพ”

คำว่า “คุณภาพ” จึงมีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คุณภาพสินค้าหรือบริการ” ที่ธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องสร้างขึ้นให้ได้เพื่อความอยู่รอด

กิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละองค์กรดำเนินการเพื่อการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ จะมีความหมายต่อเมื่อองค์กรมี “ลูกค้า” สำหรับสินค้าหรือบริการนั้นๆ

กิจกรรมหนึ่งๆ จะถือว่า “ทำได้สำเร็จ” หรือมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการที่เกิดจากกิจกรรมนั้นๆ เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการจากเรา เขาก็ซื้อสินค้าเรา กิจการเราก็อยู่ได้

ดังนั้น ในฐานะผู้ผลิตแล้ว อะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เราต้องถือว่าเป็น “ข้อบกพร่อง” ซึ่งมีแต่จะสร้าง “ความสูญเสีย” ให้แก่กิจการของเรา ไม่ว่าจะปล่อยขายออกไป หรือต้องทำใหม่ หรือโยนทิ้ง

ทั้งผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) และลูกค้า ต่างเกิดความสูญเสียด้วยกันทั้งคู่ เมื่อคุณภาพของสินค้าและบริการไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ความสูญเสียที่ว่านี้ ยังอาจเกิดกับบุคคลที่สามหรือสังคมโดยรวมด้วย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร หรือการใช้งานจากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

ทุกวันนี้ความหมายของ “คุณภาพ” จึงต้องมาจาก “มุมมองของลูกค้า” เป็นสำคัญ เพื่อจะได้ทำการผลิตสินค้าหรือบริการที่ถูกใจลูกค้า เพื่อที่จะซื้อหาของเราต่อไป ครับผม !

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มุมบริการ : การจัดให้มีการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค (ชิงโชค) ตอนที่ 2
บทความถัดไปสถานีคิดเลขที่12 : แข่งดูด-แข่งนโยบาย! : โดย จำลอง ดอกปิก