คนตามข่าว : กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนาคนใหม่

จากรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา แทนมานัส ทารัตน์ใจ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561 นี้

ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ อาทิ หลักสูตร Conservation of Historic Building and Living Monument จัดโดย The SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA), Conservation of Wooden Structure จัดโดย Asia-Pacific CulturalCentre for UNESCO (ACCU) ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบอาคาร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

นายช่างสำรวจ 2 กรมศิลปากร ระหว่างปี 2528-2531, วิศวกรโยธา 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา 4-8 วช.กรมศิลปากร ปี พ.ศ.2534-2551 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 2551-2556
ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม 2556-2559 ตามด้วยรองอธิบดีกรมศิลปากร 2559-2560

จากนั้น โยกนั่งผู้ตรวจราชการ วธ.ในปี 2560 และ 8 สิงหาคม ปีเดียวกัน ครม.ตั้งนั่งรองปลัดกระทรวงฯ

รางวัลยอดเยี่ยม UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation การอนุรักษ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทร์ปริยัติ ธรรมศาลาวัดปยุรวงศาวาสวรวิหาร จาก UNESCO ปี พ.ศ.2556
ณ กรุงเทพฯ (ผลงานร่วมการออกแบบบูรณะ)

ก่อนหน้านี้รับผิดชอบ ดูแลการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าชมนิทรรศการ ที่ วธ.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแม่งานหลัก จัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

28 สิงหาคมที่ผ่านมา ครม.แต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนาคนใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon