คนตามข่าว : ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทนายดัง-กกต.โควต้าสุดท้าย

ทนายความ สำนักงาน ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และอดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต)

ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา

เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต.ในโควต้าที่เหลือ 2 เก้าอี้ คู่กับ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ประธานคณะกรรมการสรรหา ส่งชื่อไปยังประธาน สนช.แล้ว ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมาธิการฯตรวจสอบประวัติภายใน 45 วัน จากนั้นนำเข้าที่ประชุม สนช.ลงมติโหวต เห็นชอบหรือไม่ต่อไป

เกิด 25 ตุลาคม 2501 ชื่อเล่นติ จบชั้นประถม โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2524,

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปี 2557 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

หลักสูตรอบรมเพื่อหลักนิติธรรมประชาธิปไตย (นธป.รุ่น 1) ปี 2556 ร่วมรุ่น ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ขณะดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา เมื่อปี 2556

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 5 ปี 2556

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 21 ปี 2559 รุ่นเดียวกับ จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อครั้งยังนั่งรองเลขาฯคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทนายความ สำนักงาน ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทนายความ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต) กันยายน 2549-มิถุนายน 2551

และเป็นที่ปรึกษาสมัยนุรักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเริ่มตั้งแต่ 9 กันยายน 2557

สมัครเข้ารับการสรรหา

สอบผ่านในชั้นคณะกรรมการสรรหา รอขั้นตอนตรวจสอบประวัติ และการโหวตอีกครั้ง เพื่อนั่งเก้าอี้เป็นสมาชิก 7 เสือ กกต.ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon