คนตามข่าว : สนิท อักษรแก้ว ประธานบอร์ดสภาพัฒน์ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

ประธานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือประธานบอร์ดสภาพัฒน์คนใม่

ดำรงตำแหน่งแทน อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการเดิมที่ขอลาออก

ครม.มีมติแต่งตั้ง จากที่เป็นกรรมการบอร์ดสภาพัฒน์อยู่แล้ว ให้ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการ

มีผลตั้งแต่ 24 ตุลาคม อันเป็นวันที่มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเป็นต้นไป

เกิด 9 กุมภาพันธ์ 2484 ลูกชาวนา-ชาวสวน พื้นเพอยู่อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

จบปริญญาตรี วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ph.D. (นิเวศวิทยาทางพืช) Michigan St.U. ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Mr.Rao เรื่อง Mangrove Ecology of India, Andhra University ประเทศอินเดีย

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Mr. G.S. Maxwell เรื่อง Ecogeographic Studies of Avicennia marine and Kandelia candel in Hong Kong and Thailand จาก the University of Hong Kong

Chairman ของ Regional Mangrove Coordinating Committee of Asia and Pacific Regions รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535-2536

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2534-2535

2548-2553 กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2547-2553 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา

นั่งกรรมการสภาพัฒน์มาตั้งแต่ปี 2550

ล่าสุด ครม.แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็นประธานบอร์ดสภาพัฒน์คนใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กลับสู่ยุคสงครามเย็น! นโยบายนิวเคลียร์ของทรัมป์ โดย สุรชาติ บำรุงสุข
บทความถัดไปคมคำ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561