บทความ : ประเทศเรามี… : โดย เฉลิมพล พลมุข

ความเป็นประเทศเมืองของพลเมืองประชากรชาติใดชาติหนึ่งย่อมบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความเชื่อ ความคิด ความรู้ บริบทที่หลากหลายของคนในชาตินั้นๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อาจรวมไปถึงระบบการเมืองการปกครองในรัฐที่บริหารจัดการโดยรัฐบาลข่าวหรือข้อมูลหนึ่งที่ปรากฏในสื่อทั้งเมืองไทยเราและในระดับโลกหนึ่งก็คือในสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเพลงแร็พทางยูทูบ “ประเทศกูมี” ของศิลปินแร็พเปอร์กลุ่ม Rap Against Dictatorship หรือ RAD มีเนื้อหา ภาพที่เสียดสีสังคม ระบบเศรษฐกิจ การคอร์รัปชั่น ระบบราชการ การใช้อำนาจของผู้มีอำนาจ กระบวนการความยุติธรรม ศาสนา ศีลธรรม การรัฐประหารซึ่งมีผู้เข้าไปชมมากกว่า 3 ล้านยอดวิว (มติชนรายวัน 28 ตุลาคม 2561 หน้า 12)

การที่มีเพลงแร็พออกมาช่วงในวันเวลาสถานการณ์ดังกล่าวเราท่านพอจะมองในหลากหลายมุมมอง ทั้งในเรื่องของระบบการเมืองในสังคมไทยเราหลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเป็นลำดับต่อมา
ด้วยเหตุผลของการปฏิวัติรัฐประหารก็คือ ผู้คนในสังคมมีความแตกแยก แบ่งสีขั้วฝ่าย มีการประท้วงกันทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและนอกสภา รัฐบาลในขณะนั้นไม่สามารถบริหารราชการบ้านเมืองไทย คนไทยด้วยกันมีการทำร้ายกันด้วยอาวุธสงคราม สิ่งที่เป็นสาธารณะใช้สอยร่วมกันถูกทำลาย สถานที่ราชการหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการประท้วง อาจจะรวมไปถึงสื่อต่างชาติหลายสำนักได้รายงานสถานการณ์ในเมืองไทยเรา นักท่องเที่ยวหลายชาติยกเลิกการมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเรา…

หลังจากการเข้ามาปกครองประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้ตั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศในหลากหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ตำรวจ รวมถึงด้านอื่น พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาถึงวันเวลาที่จะมีการเลือกตั้งในเมืองไทยเราและเหตุผลในการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง บทเพลงที่แต่งเนื้อร้องโดยหัวหน้า คสช. ทั้งเพลง เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน คืนความสุขให้ประเทศไทย บทเพลงใจเพชร สู้เพื่อแผ่นดิน เพราะเธอคือประเทศไทย และเพลงสะพาน เนื้อหาสาระของบทเพลงยังได้สะท้อนถึงความรักชาติรักแผ่นดิน ให้คนไทยเรามีความสามัคคีกันและขอความเข้าใจในการบริหารประเทศของรัฐบาล

หากจะมีการเลือกตั้งซึ่งคาดการณ์จากหลายฝ่ายว่าน่าจะประมาณต้นปี พ.ศ.2562 การปกครองประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูเสมือนว่าจะมิได้เป็นท้องทะเลที่ปราศจากคลื่นลมพายุ แต่ในข้อเท็จจริงหนึ่ง สภาพปัญหาในสังคมไทยเราเป็นปัญหาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งแม้ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า สภาพปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขหมดไปได้หรือไม่

อาทิ ปัญหาคนยากจนที่มีการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลของรัฐที่ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ขาดแคลนทั้งแพทย์ พยาบาล เครื่องมือในการรักษาความเจ็บป่วย จนกระทั่งนักร้องตูน บอดี้สแลม ออกมาวิ่งเพื่อระดมเงินเพื่อช่วยเหลือ โรงเรียน มหาวิทยาลัยมีเด็กเยาวชนเข้าศึกษาเล่าเรียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และถูกซื้อกิจการโดยคนต่างชาติ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเราในทุกหนแห่ง ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม คดีความที่ล้นจากภาระหน้าที่ของตำรวจ อัยการ ศาล เด็กเยาวชน ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานต้องคดีความถูกจองจำในทัณฑสถาน เรือนจำจนล้นเรือนจำ…

ข้อเท็จจริงหนึ่งในประเทศไทยเรายังมีปัญหาต่างๆ ที่เราท่านสามารถเห็นได้จริงที่มิได้ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเพลงแร็พดังกล่าว อาทิ เด็กแว้นที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผิดกฎหมายอยู่ทั่วเมืองไทย ผับบาร์ที่เปิดเกินเวลามีเด็กเยาวชนเข้าไปมั่วสุมใช้สารเสพติด เด็กเยาวชนที่ถูกออกจากระบบการศึกษา อุบัติเหตุทางถนนแม้กระทั่งนักปั่นจักรยานรอบโลกชาวฟิลิปปินส์ก็มาทิ้งชีวิตในเมืองไทยเราในเร็ววันมานี้ นักท่องเที่ยวของชาวจีนและต่างชาติลดลงด้วยอุบัติการณ์หนึ่งของคนไทยเรา มิอาจจะรวมถึงการเปิดตัวของนักการเมืองทั้งรุ่นเก่า-ใหม่บางคนที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้คนไทยด้วยกันต้องแตกร้าวหรืออาจจะแบ่งแยกขั้วฝ่ายสีเสื้ออีกครั้ง…

บทเพลงต่างๆ ที่มีการแต่งเนื้อหา ทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรานอกจากปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตแล้ว ความสุนทรีหรือความรื่นรมย์ของชีวิตจากการได้เห็นภาพของท้องทุ่งนา เสียงนกร้อง เสียงร้องของผู้คน และดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต ศาสตร์หรือสาขาทางด้านการขับร้อง ดนตรี เครื่องดีดสีตีเป่าทั้งหลายก็มีวิวัฒนาการมาในหลายพันปีมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนาการมาตามลำดับ หรือแม้กระทั่งการดูแลบำบัดสุขภาพของผู้ป่วยส่วนหนึ่งของทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ประยุกต์ก็มีวิธีการดูแลบำบัดด้วยการออกกำลังกายจากการเต้น ดิ้น ออกท่าทาง การฝัน การนอนหลับ แม้กระทั่งการร้องเพลง…

การที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวว่า ได้ดูคลิปแร็พใต้ดินทำเพลงประเทศกูมี ที่ปล่อยผ่านยูทูบแล้ว เท่าที่ดูจากคลิปก็ 50:50 จะให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ตรวจสอบอีกครั้งว่าเนื้อหาเข้าข่ายขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่…

ผู้เขียนอาจจะรวมถึงท่านผู้อ่านบางท่านที่อาจจะมองว่า การมีคลิปเพลงแร็พดังกล่าวมีการเผยแพร่และมีผู้คนเข้าไปดูจำนวนมากนั้น ข้อเท็จจริงหนึ่งก็ได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาของสังคมไทยเราเพียงบางส่วน เนื่องด้วยในบรรยากาศเวลานี้และวันเวลาอีกไม่นานนักจะมีการแข่งขันกันทางการเมือง มีทั้งนักการเมืองรุ่นเก่า-ใหม่ต่างก็ใช้กุศโลบายวิธีการเพื่อให้ตนและพรรคของตนจะได้คะแนนฐานเสียงเพื่อจะได้เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรในการบริหารชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า สภาพเนื้อหาสาระของเพลงแร็พดังกล่าวก็อาจจะถูกมองจากศาสตร์หรือสาขาทางด้านดนตรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น

สังคมไทยเรามีหรือประเทศเรามีหลากหลายสิ่งที่เป็นที่ต้องการของนานาชาติมาตั้งแต่บรรพกาล ในอดีตมีชาวต่างชาติบ้านเมืองมีความพยายามที่จะยึดครองเมืองสยามหรือประเทศไทยเราในปัจจุบันไปครอบครอง การต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อชีวิตของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ หรือนักรบประชาชนในอดีตกาลที่ต้องการรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปมิใช่เรื่องธรรมดา ภูมิศาสตร์ของประเทศเราไม่มีพายุ แผ่นดินไหวที่รุนแรงจนกระทั่งผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมาก พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ มีอาหารที่อร่อยราคาไม่แพงนัก ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีท้องทะเลภูเขาแม่น้ำที่ยังคงมี

ความสวยงามอยู่ในหลายแห่ง เมืองไทยเราถูกจัดอยู่ในลำดับการท่องเที่ยวระดับต้นๆ
คราวใดที่มีวิกฤตชาติบ้านเมือง อาทิ ในปี พ.ศ.2540 วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือที่เรียกว่า “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ความเป็นอยู่ของผู้คนในระดับชาวบ้านและค่าเงินของประเทศมีความผันผวน หลวงตามหาบัว แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ได้ระดมทั้งทองเพื่อนำเข้าคลังหลวงในการช่วยชาติมากกว่า 13 ตัน และยังเป็นวัดต้นแบบในการให้หลักธรรมและวัตรปฏิบัติที่ดีของชาวพุทธ พระภิกษุฝรั่งหลายชาติทั่วโลกต่างก็ได้นำหลักการวิถีปฏิบัติไปเผยแผ่พระศาสนาอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนั้นยังมีพระหลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่ออีกหลายรูปที่ได้สร้างคุณูปการให้กับคนไทยและคนต่างชาติได้เข้ามาแสวงหาสัจจะความจริงของชีวิต อาทิ หลวงพ่อพุทธทาส แห่งสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่เป็นปราชญ์แห่งหนังสือพุทธธรรม รวมถึงพระที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้คนในสังคมทั้งการช่วยเหลือเด็กกำพร้า ช่วยเหลือคนยากจน เปิดเป็นสถานที่ดูแลรักษาโรคมะเร็ง สถานที่ดูแลผู้สูงอายุรวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์

ในคราวที่ประเทศไทยเราประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่หรือมหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 คาดการณ์ว่าในช่วงนั้นประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปมากกว่า 1.44 ล้านล้านบาท ผู้คนในเขตภาคกลางเกือบทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเรือน ท้องทุ่งนา การทำเกษตรของชาวบ้านเสียหาย ในช่วงนั้นคนไทยเราแม้จะผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาไม่นานนัก คนไทยส่วนใหญ่อาจจะรวมถึงชาวต่างชาติบางคนก็มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ไร้สภาพของขั้วสีฝ่ายทางการเมือง การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทำให้ชาติบ้านเมืองผ่านวิกฤตไปได้ ได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติระดับหนึ่ง

การที่พสกนิกรของคนไทยทั้งชาติได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็คือ การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เป็นการโศกเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งชาติ คนไทยเกือบทุกคนได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัย และพร้อมใจในการจัดงาน แสดงตนเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาในการช่วยเหลือในงานต่างๆ ตามความชอบและถนัดของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในช่วงบรรยากาศของงานพระบรมศพฯ เราท่านจะเห็นคนไทยรักกัน ช่วยเหลือกัน ทั้งการบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม เสียสละกำลังกาย ใจ ทรัพย์สินของตนเองเพื่อถวายแด่องค์พ่อหลวงอันเป็นที่รักของทุกคน

เมื่อไม่นานผ่านมานี้เด็กๆ แห่งทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ จ.เชียงราย วิกฤตในครั้งนั้นเราท่านคนไทยทั้งหลายก็ต่างได้พบเห็นการรายงานของสื่อทั้งเมืองไทยเราและสื่อต่างชาติ สิ่งหนึ่งก็คือความร่วมมือร่วมใจทั้งของรัฐ เอกชน องค์กรศาสนา ประชาชนชาวบ้านเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตเด็กๆ ให้รอดชีวิตจากการติดอยู่ในถ้ำหลวงฯ ในที่สุดก็สามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้ รัฐบาลก็ได้จัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม…

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ได้ประกาศใช้เมื่อเร็ววันมานี้ ภาพหนึ่งก็มาจากสภาพปัญหาสังคมไทยเราในภาพรวมเพื่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์หลักในด้านความมั่นคง, การแข่งขัน, เสริมสร้างศักยภาพคน, การสร้างโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียม, การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สำหรับว่าที่ทั้งนักการเมืองหน้าใหม่ หน้าเก่าบางคนที่ได้เริ่มกิจกรรมทางการเมือง พบปะผู้คน ดูเสมือนจะให้สัญญาสร้างความเชื่อมั่นและความลังเลหากตนและพรรคมีโอกาสที่จะบริหารชาติบ้านเมือง

ผู้บริหารชาติบ้านเมืองไทยเราวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุ คาดหวังในความฝันอีก 20 ปีข้างหน้าว่าประเทศไทยเราจะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลายคนคงจะหมดลมหายไปแล้วเมื่อวันนั้นมาถึง ประเทศเรามีความจริง ความดี ความงามอยู่อย่างหลากหลาย เราท่านจะมีวิธีการใดจะให้ไทยชื่อก้องโลกไปนานแสนนาน

เฉลิมพล พลมุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon