‘ที่ว่าง’เรื่องสำคัญ’ เจ้าของบ้าน‘ต้องรู้ : โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เรื่องสำคัญที่ท่านเจ้าของบ้านควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน คือ กฎหมายควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดให้ที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท ต้องเว้นให้มี “ที่ว่าง” หรือก็คือ การห้ามก่อสร้างอาคารจนเต็มที่ดินทั้งแปลงที่ขออนุญาตนั่นเอง

กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด “ที่ว่าง” หมายถึง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

กฎหมายควบคุมอาคารยังกำหนดสัดส่วนพื้นที่และระยะของ “ที่ว่าง” ไว้ด้วยว่า การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารทุกอาคารนั้น จะต้องเว้นเป็น “ที่ว่าง” มากน้อยเพียงใด มีระยะเท่าใด โดยกำหนดสัดส่วนพื้นที่และระยะของที่ว่างแตกต่างกันไปตามประเภทของอาคาร ขนาด และตำแหน่งของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง ซึ่งมีข้อกำหนดด้วยกันหลายข้อ แต่เพื่อให้ง่ายสำหรับเจ้าของบ้าน หลักๆ มี 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก ที่ดิน แปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง ต้องเว้นที่ดินเป็น “ที่ว่าง” ให้มีปริมาณ (พื้นที่) ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยกรณีก่อสร้างอาคารอยู่อาศัย เช่น บ้าน, คอนโดมิเนียม, อพาร์ตเมนต์ จะต้องมีปริมาณที่ว่างขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใดที่มากที่สุดของอาคาร

ประเด็นที่สอง ตัวบ้านที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงในแต่ละด้าน จะถูกกำหนดให้ต้องมีระยะของ “ที่ว่าง” แต่ละด้านแตกต่างกันไปตามประเภทอาคาร ตามตำแหน่งที่ตั้งอาคาร เช่น บ้านประเภทห้องแถวตึกแถว จะแตกต่างจากบ้านแฝด และแตกต่างไปจากบ้านเดี่ยว นอกจากนั้นหากอาคารไม่ได้อยู่ริมถนนสาธารณะและมีความสูงแตกต่างกัน ก็มีข้อกำหนดให้ต้องเว้น “ที่ว่าง” ด้านหน้าให้มีระยะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน

ประเด็นที่สาม นอกเหนือจากกฎหมายควบคุมอาคารแล้ว เรื่อง “ที่ว่าง” ยังมีกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นที่ต้องปฏิบัติตามด้วย เช่น กฎหมายผังเมือง โดยเฉพาะบ้านที่สร้างในเขตกรุงเทพฯ ต้องดูข้อกำหนดเรื่องที่ว่างในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีการคำนวณพื้นที่ต่างไปจากกฎหมายควบคุมอาคาร

ท่านเจ้าของบ้านพึงระลึกว่า การที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องมี “ที่ว่าง” เพื่อให้บ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างนั้น มีสภาวะแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งเรื่องการก่อสร้าง หรืออัคคีภัย และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบ้านต่างเจ้าของที่อยู่ติดกันด้วย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘พระองค์หญิงสิริวัณณวรี’ เชิญชวนคนไทยเข้าชมขี่ม้า ‘ปริ๊นเซส คัพ ไทยแลนด์ 2018’
บทความถัดไปกกต.เผย 64 พรรคการเมืองตอบรับร่วมเวที เตรียมชี้แจงแนวทางสรรหาผู้สมัครสส.