สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชัยนาท 1,500 ปีมาแล้ว บนเส้นทางการค้าโลก ถึงจามเทวี

ชัยนาท มาจากเมืองสรรค์บุรี (อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท) และมาจากเมืองบน-เมืองล่างของ “หลวงพ่อธรรมจักร” วัดธรรมามูล ชัยนาท ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนเนินเขาเตี้ยๆ “แลนด์มาร์ก” ศักดิ์สิทธิ์สมัยดั้งเดิมดึกดำบรรพ์หลายพันปีมาแล้ว

เป็นเส้นทางพระนางจามเทวีจากเมืองละโว้ (ลพบุรี) นั่งเรือผ่านขึ้นไปเมืองหริภุญไชย (ลำพูน) สมัยนั้นบริเวณนี้มีบ้านเมืองบนเส้นทางการค้าเชื่อมถึงดินแดนภายในระหว่างอ่าวไทย-คาบสมุทรมลายู กับลุ่มน้ำโขง-ตอนใต้ของจีน

ชัยนาท ตามแม่น้ำเจาพระยา ด้านทิศเหนือ เป็น อ. มโนรมย์ พื้นที่เดียวกันต่อเนื่องกับ จ. นครสวรรค์ เขต อ. พยุหะคีรี

บริเวณนี้มีชุมชนถลุงเหล็ก ราว 2,000 ปีมาแล้ว เติบโตเป็นบ้านเมืองสมัยแรกการค้าโลก (นักโบราณคดีไทยเรียกสมัยทวารวดี) มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ เรียกเมืองบน กับ เมืองล่าง ราวเรือน พ.ศ. 1000

เมืองบน อยู่เชิงเขาเป็นที่ดอนบ้านบนโคกไม้เดน ต. ท่าน้ำอ้อย จ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์

เมืองล่าง อยู่ทุ่งราบที่ลุ่มบ้านอู่ตะเภา ต. อู่ตะเภา อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท

ทั้ง 2 แห่งนี้เป็นเมืองเดียวกัน แต่อยู่ที่ดอนกับที่ลุ่ม เชื่อมโยงการค้าทุกทิศทางจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงล้านนา, อีสาน, ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม

บ้านเมืองและรัฐใหญ่ใกล้ทะเลอ่าวไทยต่างปรารถนามีอำนาจเหนือเมืองบนกับเมืองล่างบริเวณชัยนาท เพื่อคุมเครือข่ายการค้าภายในสร้างความมั่นคง, มั่งคั่ง, ยั่งยืน จนเป็น คสช. ทุกวันนี้

 

บทความก่อนหน้านี้กฟผ.ร่วมพิธีเปิด COP24 นำผลสำเร็จโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นแสดง
บทความถัดไปปลอดประสพ โพสต์ “ถามมา ตอบไป” ป้ายมหากาฬที่ริมถนนเพชรเกษม ใครแกล้งท่านนายกฯ